Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 13.11.2019г.

  №  Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Касиер гр.Ботевград Средно 3 Охранител гр.Ботевград Средно 4 Обслужващ, магазин гр.Ботевград Средно 5 Личен асистент гр.Ботевград Средно 6 Работник, поддръжка ...

13 Ноември 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва:   1. Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има наме...

13 Ноември 2019   Прочети ...


График за планирани прекъсвания на електрозахранването за София-област за 11-15.11.2019

08 Ноември 2019   Прочети ...


Информация за искане на преценяване необходимостта от ОВОС на „МАУС ПС“ ЕООД

06 Ноември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 04-08.11.2019

01 Ноември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 28.10-01.11.2019

25 Октомври 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 23.10.2019г.

    №  Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Монтажник, дограма гр.Ботевград Средно 3 Специалист, поддръжка гр.Ботевград Средно 4 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно/Основно 5 Учител, общоо...

23 Октомври 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 21-25.10.2019

18 Октомври 2019   Прочети ...


Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Васил Левски", гр. Ботевград.

Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Васил Левски", гр. Ботевград.

14 Октомври 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 11.10.2019г.

  № Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Педагогически съветник гр.Ботевград Висше 3 Административен специалист с контролни функции гр.Ботевград Висше 4 Монтажник, дограма гр.Ботевград Висше 5 Опера...

11 Октомври 2019   Прочети ...