Обяви

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 28 май – 01 юни 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

25 Май 2018   Прочети ...


„Джи и фармасютикълс“ – уведомление за инвестиционно намерение

25 Май 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 22.05.2018г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Старши учител, детска градина гр.Ботевград Висше 2 Продавач-консултант гр.Ботевград Средно 3 Машинен оператор, фармацевтични продукти с.Трудовец Средно 4 Машинен опера...

25 Май 2018   Прочети ...


Отворена е за кандидатстване процедура „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2...

25 Май 2018   Прочети ...


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества

  О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА   На основание чл. 77, чл. 79, във вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Общ...

18 Май 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на фирма „Орхание Мийт“ ЕООД

18 Май 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред“ към Дирекция „Сигурност и обществен ред”

Изисквания за заемане на длъжността:   1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър” 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум 2 години   3. Свидетелство за МПС, категория „В“    Кандидатите трябва д...

16 Май 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

      Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва: 1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината им...

16 Май 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 14 - 18 май 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

14 Май 2018   Прочети ...


Заповед за определяне на пожароопасен сезон за горските територии на община Ботевград

04 Май 2018   Прочети ...