Обяви

Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 25.03-29.03.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

22 Март 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 18.03-22.03.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

15 Март 2019   Прочети ...


Прессъобщение

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме ви, че на 15.03.2019 г. (петък), във връзка с изпълнените дейности по проект № BG16RFOP001-2.001-0083 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на ...

14 Март 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

  Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва: 1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има на...

13 Март 2019   Прочети ...


Годишен технически преглед на земеделска и горска техника

12 Март 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 11.03-15.03.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

08 Март 2019   Прочети ...


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА   ВИЖТЕ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.

08 Март 2019   Прочети ...


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления по ЗДОИ в община Ботевград за 2018г

06 Март 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 05.03-08.03.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

01 Март 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността „Финансов контрольор” към Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Финансов контрольор ”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Магистър”. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2...

01 Март 2019   Прочети ...