Обяви

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 22 - 26 януари 2018 г.

        Уважаеми клиенти,       ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, по...

19 Януари 2018   Прочети ...


Обявление на проект за изменение и допълнение на наредба Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград

    На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 16.02...

16 Януари 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 15.01.2018г.

      № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Инженер, химически процеси гр.Ботевград Висше 2 Оператор, преса за метал гр.Ботевград Средно 3 Охранител гр.Ботевград Средно 4 Складов работник, мотокарист гр.Б...

15 Януари 2018   Прочети ...


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи на територията на община Ботевград

    На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 15.02...

15 Януари 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода15 - 19 януари 2018 г.

  Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на...

12 Януари 2018   Прочети ...


ОБЩИНА БОТЕВГРАД СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР В „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ - БОТЕВГРАД

Във връзка с утвърдена „Процедура за подбор на персонал в Център за социална рехабилитация и интеграция-Ботевград”    ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР В „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ - БОТЕВГРАД ЗА СЛЕДИТЕ ДЛЪЖ...

11 Януари 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява конкурс за здравен медиатор за селата Врачеш, Литаково, Новачене и Скравена

    1. Здравен медиатор за селата Врачеш и Литаково 2. Здравен медиатор за селата Новачене и Скравена Необходими документи: -          Автобиография -          Мотивационно писмо -          Копие от диплома за завършено средно образование -       ...

11 Януари 2018   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2018 НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2018 НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД      На основание  84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов кани жителите на община Ботевград , бизнеса, неправителствените орг...

05 Януари 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 08 - 12.01.2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

05 Януари 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 28.12.2017г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Инженер, химически процеси гр.Ботевград Висше 2 Оператор, преса за метал гр.Ботевград Средно 3 Машинен оператор, шиене на облекла гр.Ботевград Основно/средно 4 Общ ...

29 Декември 2017   Прочети ...