Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА МАНДАТ 2020 – 2024

  На основание  ЧЛ. 68, АЛ. 1 от Закона за съдебната власт и Решение №254/15.08.2019 година, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА  ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД- БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД -  ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 Г...

19 Септември 2019   Прочети ...


Съобщение за искане за преценяване необходимостта от ОВОС на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

16 Септември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 16-20.09.2018

13 Септември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 09-13.09.2019

05 Септември 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 02.09.2019г

      №  Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Информационни технологии гр.Ботевград Висше 3 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале...

02 Септември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 02-05.09.2019

01 Септември 2019   Прочети ...


КАМПАНИЯ 2019 ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА“ И КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛОСТ“ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

КАМПАНИЯ 2019 ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА“ И КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛОСТ“ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ Министерство на труда и социалната политика (МТСП) обя...

29 Август 2019   Прочети ...


НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 м.август,27.08.2019 г.

Изх№9400-2188/27.08.2019 гОбщински съвет - Ботевград   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  ЗА  МАНДАТ 2020 – 2024 м.август,27.08.2019 г.   На основание  ЧЛ. 68, АЛ. 1 от Закона ...

27 Август 2019   Прочети ...


В изпълнение на разпоредбите на Чл.140 от Закона за публичните финанси

Изх№9400-2187/27.08.2019 гОбщински съвет - Ботевград О Б Я В АВ изпълнение на разпоредбите на  Чл.140 от Закона за публичните финанси В изпълнение на разпоредбите  на  чл.140 Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 09.09.2019 ГОДИНА /ПОНЕДЕЛНИК...

27 Август 2019   Прочети ...


Община Ботевград уведомява абонатите на „ВиК“ ЕООД- София

Община Ботевград уведомява абонатите на „ВиК“ ЕООД- София, че във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Ботевград – 1 етап“, планово ще бъде спряно централното водоснабдяване на ...

27 Август 2019   Прочети ...