Обяви

Уведомление за инвестиционно предложение „ТРАДИЦИИ И ЗАНАЯТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

10 Декември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение „ТЕСИ ТИ“ ООД

10 Декември 2018   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 10-14.12.2018

  Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елект...

07 Декември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Технически сътрудник „Обслужване автогара“ към отдел „Икономически дейности и общинска собственост“

Изисквания за заемане на длъжността  Технически сътрудник „Обслужване автогара“: 1. Образование – средно2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да поз...

07 Декември 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 06.12.2018г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Зареждач, промишлено производство (ръчно) гр.Ботевград Средно 3 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 4 Монтажник, електрон...

06 Декември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да приеме Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г.

Община Ботевград обявява намерението си да приеме Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г.

03 Декември 2018   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 03-07.12.2018

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

30 Ноември 2018   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Ботевград

О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА                 На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове ...

28 Ноември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение „ПРОМ-М“ ООД

27 Ноември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „ДЮ Лайт“ ЕООД.

23 Ноември 2018   Прочети ...