Обяви

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24- 28 април 2017 г.

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръж...

21 Април 2017   Прочети ...


Паметна плоча на ботевградчанинът Цончо Чапанов ще бъде открита на 25 април на площад „Незнаен воин"

    Община Ботевград и Исторически музей – Ботевград, организират честване, посветено на 50-та годишнина от първото стъпване на българина на Антарктида – ботевградчанинът Цончо Чапанов. През 1967 година той е включен в 12-та Съветска антарктическ...

20 Април 2017   Прочети ...


Свободна позиция по проект „Образованието - основна част от интеграцията“

    СНЦ „Разнообразни и равни“ в качеството си на бенефициент по Проект BG05M2OP001-3.002-0024 „Образованието - основна част от интеграцията“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРС...

20 Април 2017   Прочети ...


Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Ботевград

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 19.05.201...

19 Април 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 18- 21 април 2017 г.

      Уважаеми клиенти,       ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт...

13 Април 2017   Прочети ...


Покана за дискусия: Земята наш общ дом

    Публична лекция на тема „Земята - наш общ дом“ ще бъде порведена на 18 април в Исторически музей – Ботевград. Събитието е част от планираните мероприятия по повод Деня на земята и се провежда под патронажа на Кмета на Ботевград Иван Гавалюгов....

12 Април 2017   Прочети ...


Заповед относно осигуряване на пожарна безопасност на територията на Софийска област

11 Април 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г.,

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г., както следва:          1.1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общи...

11 Април 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 10- 13 април 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

07 Април 2017   Прочети ...


Община Ботевград подписа договор по проект "Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица"

07 Април 2017   Прочети ...