Обяви

Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии

26 Юли 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 22-26.07.2019

19 Юли 2019   Прочети ...


Прием на заявления от кандидат - ползватели на лична помощ

          От 5 юли влезе в сила Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ, съгласно която лицата: • с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 % трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; • д...

18 Юли 2019   Прочети ...


Община Ботевград приема заявления от кандидати за „Лични асистенти“

          Във връзка с изпълнение на Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ на МТСП община Ботевград обявява прием на заявления за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ.             „Личен а...

18 Юли 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 15.07.2019г.

    № Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Химик-аналитик гр.Ботевград Висше 3 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  - Английски език гр.Ботевград Висше 4 Уч...

15 Юли 2019   Прочети ...


Обявление за прием на заявления от кандидат-ползватели за достъп до патронажна грижа на територията на община Ботевград

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01  по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура BG05M9OP001-2.040...

15 Юли 2019   Прочети ...


Обявление за провеждане подбор на персонал за предоставяне на патронажна грижа на територията на община Ботевград

            Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура на директно предоставяне на безвъзме...

15 Юли 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 15-19.07.2019

12 Юли 2019   Прочети ...


Регистрация в Единна система за туристическа информация (ЕСТИ)

На вниманието на лица извършващи дейност в местата за настаняване. По повод стартирането на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) е необходимо да се регистрират всички лица до 30 септември 2019г. Считано от 01.10.2019г. всички хотелиер...

08 Юли 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 08-12.07.2019

05 Юли 2019   Прочети ...