Обяви

Планирани прекъсвания за периода14-18.10.2019 г. за област София област

11 Октомври 2019   Прочети ...


Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ботевград

Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ботевград.

11 Октомври 2019   Прочети ...


Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Васил Левски", гр. Ботевград

Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Васил Левски", гр. Ботевград.

11 Октомври 2019   Прочети ...


Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Ботевград

Списък с предложения за предоставяне на части от имоти на трети лица за временно възмездно ползване на ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Ботевград.

11 Октомври 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е В изпълнение разпоредбата на чл.68,ал.5 от Закона за съдебната власт във връзка с избор на съдебни заседатели

О Б Я В Л Е Н И Е В изпълнение  разпоредбата на чл.68,ал.5 от Закона за съдебната власт  във връзка с  избор на съдебни заседатели от община Ботевград за Окръжен съд – София и Районен съд- Ботевград обявяваме списък на допуснатите кандидати за про...

08 Октомври 2019   Прочети ...


Заповеди на директора на ОД “Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г.

07 Октомври 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 07-11.10.2019

04 Октомври 2019   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

  ОБЩИНА  БОТЕВГРАД               Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура на директно пр...

03 Октомври 2019   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД               Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01  по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково” по процедура BG05M9OP001-2.0...

03 Октомври 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е               Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01   - Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград” по процедура BG05M9OP001-2.018 “Социално-ик...

03 Октомври 2019   Прочети ...