Обяви

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА ”

25 Юли 2017   Прочети ...


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА”

25 Юли 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24 – 28 юли 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

21 Юли 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Публичен изпълнител”

ОБЯВА Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Публичен изпълнител”                               Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Публи...

17 Юли 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 17 – 21 юли 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

14 Юли 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г., както следва:1.1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има нам...

11 Юли 2017   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 10.07.2017г.

      № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап гр.Ботевград Висше 2 Електромонтьор гр.Ботевград Средно 3 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевг...

10 Юли 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 10 – 14 юли 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

07 Юли 2017   Прочети ...


НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ МЕСТА В ГРУПИТЕ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪМ 05.07.2017Г.

    НА ОСН.ЧЛ.24 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА НЕЗАЕТИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА В ГРУПИТЕ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ КЪ...

05 Юли 2017   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 30.06.2017г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап гр.Ботевград Висше 2 Бояджия, промишлени изделия гр.Ботевград Средно 3 Заварчик гр.Ботевград Средно 4 ...

30 Юни 2017   Прочети ...