Обяви

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

      Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има ...

11 Септември 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 10 – 15 септември 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

07 Септември 2018   Прочети ...


Покана за публично обсъждане на Проекта на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025г.

Покана за публично обсъждане на Проекта на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025г.   Кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов кани жителите на община Ботевград , бизнеса, неправителствените организации и всички, ...

07 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен специалист „Програмно и системно осигуряване“ към дирекция „Административно-информационно обслужване и управлен

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен  специалист „Програмно и системно осигуряване“ към дирекция „Административно-информационно обслужване и управление на собствеността“        Изисквания за заем...

04 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Технически сътрудник „Общински такси“ към отдел „Икономически дейности и общинска собственост“

  Изисквания за заемане на длъжността  Технически сътрудник „Общински такси“: 1. Образование – средно 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква. 3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да позн...

04 Септември 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода03 – 07 септември 2018 г.

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елект...

31 Август 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение д...

27 Август 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 20.08.2018г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Медицинска сестра гр.Ботевград Висше 2 Психолог Ботевград Висше 3 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) с.Скравена Висше 4 Учител, общообразователе...

24 Август 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява конкурс за заемане на длъжността ДГ “ЗОРА” – СЕЛО НОВАЧЕНЕ, ул.”АСПАРУХ” № 3

О Б Я В А   На основание Заповед № ОА - 370 / 10.08.2018 г. на Кмета на Община Ботевград, Община Ботевград О Б Я В Я В А: конкурс за заемане на длъжността ДГ “ЗОРА” - СЕЛО НОВАЧЕНЕ,  ул.”АСПАРУХ” № 3 І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Директорът ор...

14 Август 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява конкурс за заемане на длъжността "ДИРЕКТОР" на ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - БОТЕВГРАД, ул. „АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” №14

О Б Я В А   На основание Заповед № ОА - 369 / 10.08.2018 г. на Кмета на Община Ботевград, Община Ботевград О Б Я В Я В А: конкурс за заемане на длъжността "ДИРЕКТОР"  на ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  -  БОТЕВГРАД, ул. „АЛЕКСАНДЪР БАТЕ...

14 Август 2018   Прочети ...