Обяви

Заповед за принудително преместване на ИУМПС за 2019

21 Януари 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 21-25.01.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електр...

18 Януари 2019   Прочети ...


Заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област, относно предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл.37, ал.16 от ЗСПЗЗ.

16 Януари 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва: 1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има наме...

15 Януари 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 14-18.01.2019

  Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елек...

11 Януари 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 09.01.2019г.

  №  Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 3 Работник, производство на безалкохолни напитки гр.Ботевград Средно 4 Шивач, кожа гр.Ботевград Средно/Основно/Начално   ОБЯВЕ...

10 Януари 2019   Прочети ...


Обява-Старши експерт ЕНПП

ОБЯВА Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Старши експерт „Европейски и национални програми и проекти“ към отдел  „Управление на проекти и програми”   Изисквания за заемане на длъжността Ста...

09 Януари 2019   Прочети ...


Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2019 година

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2019 година    ПОКАНА   На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси   Кметът на Община Ботевград организира     Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград з...

08 Януари 2019   Прочети ...


Заповед на директора на ОД "Земеделие" за пътищата на основание чл.37в, ал.16

 З А П О В Е Д №  РД – 12 - 1 София, 04.01.2019г.  На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. ...

07 Януари 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 07-11.01.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електр...

04 Януари 2019   Прочети ...