Обяви

Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 25.03-29.03.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

22 Март 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.      Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програма...

22 Март 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 18.03-22.03.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

15 Март 2019   Прочети ...


Прессъобщение

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме ви, че на 15.03.2019 г. (петък), във връзка с изпълнените дейности по проект № BG16RFOP001-2.001-0083 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на ...

14 Март 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

  Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва: 1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има на...

13 Март 2019   Прочети ...


Годишен технически преглед на земеделска и горска техника

12 Март 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва:Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има намерение ...

12 Март 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 11.03-15.03.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

08 Март 2019   Прочети ...


СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА   ВИЖТЕ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.

08 Март 2019   Прочети ...


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления по ЗДОИ в община Ботевград за 2018г

06 Март 2019   Прочети ...