Обяви

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Счетоводител”

 Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Счетоводител”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Средно”. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изис...

31 Януари 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 29 януари – 02 февруари 2018 г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ...

26 Януари 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Изпълнител - шофьор”

 Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование – средно. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.   Кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Заявление до Кмета на община Ботевград. 2. Автобиогр...

26 Януари 2018   Прочети ...


Известие за Годишни технически прегледи

  В писмо от Областна дирекция "Земеделие" София област до община Ботевград се съобщава, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (ДВ, бр.95 от 2015г., в сила от 1 януари 2016г.,...

24 Януари 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 22 - 26 януари 2018 г.

        Уважаеми клиенти,       ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, по...

19 Януари 2018   Прочети ...


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Ботевград

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 19.02.2...

19 Януари 2018   Прочети ...


Обявление на проект за изменение и допълнение на наредба Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград

    На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 16.02...

16 Януари 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 15.01.2018г.

      № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Инженер, химически процеси гр.Ботевград Висше 2 Оператор, преса за метал гр.Ботевград Средно 3 Охранител гр.Ботевград Средно 4 Складов работник, мотокарист гр.Б...

15 Януари 2018   Прочети ...


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи на територията на община Ботевград

    На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 15.02...

15 Януари 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода15 - 19 януари 2018 г.

  Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на...

12 Януари 2018   Прочети ...