Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 03.07.2019г

№  Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Химик-аналитик гр.Ботевград Висше 3 Учител, подготвителна група гр.Ботевград Висше 4 Специалист, поддръжка   гр.Ботевград Висше/Средно 5 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевгр...

03 Юли 2019   Прочети ...


Технически сътрудник-Контрольор автомобилен транспорт

ОБЯВА Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Технически сътрудник „Контрольор- автомобилен транспорт“    Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността...

02 Юли 2019   Прочети ...


График за планирани прекъсвания за община Ботевград за периода 01-05.07.2019

01 Юли 2019   Прочети ...


ДЦДМУ - Ботевград обявява свободно работно място за длъжността "Медицинска сестра"

ОБЩИНА  БОТЕВГРАДОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТОВ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – БОТЕВГРАД ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ: 1. Медицинска сестра  в Дневен център за деца и младежи с увреждания -1Код по НКПД 22216007 Вид правоотношение: трудов ...

25 Юни 2019   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕТОСТ - ЗА БЪДЕЩЕТО НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В БОТЕВГРАД

25 Юни 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 24-28.06.2019

21 Юни 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБ

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  ЕН АПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАДНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. ч...

21 Юни 2019   Прочети ...


ЗАПОВЕД № ОА-488 на Кмета на община Ботевград за предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност в защитени територии

20 Юни 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

20 Юни 2019   Прочети ...


Провеждане на годишен технически преглед от Областна дирекция “Земеделие“ – София област на земеделска и горска техника

19 Юни 2019   Прочети ...