Обяви

Уведомление за инвестиционно предложение на БИОВЕТ АД

20 Май 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за община Ботевград за периода 20-23.05.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

17 Май 2019   Прочети ...


Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Здравец" - село Литаково

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Здравец" - село Литаково.

16 Май 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва: 1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има наме...

14 Май 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист „Контрол по опазване на обществен ред и чистотата на обществените територии” към Дирекция „Сигурност и обще

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Специалист „Контрол по опазване на обществен ред и чистотата на обществените територии”:1. Образование - средно2. Минимален професионален опит за...

14 Май 2019   Прочети ...


Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Детелина" - село Врачеш

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Детелина" - село Врачеш.

13 Май 2019   Прочети ...


Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Детелина" - село Скравена

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Детелина" - село Скравена.

13 Май 2019   Прочети ...


Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Слънце" - гр. Ботевград

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Слънце" - гр. Ботевград.

13 Май 2019   Прочети ...


Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Здравец" - с. Трудовец

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Здравец" - с. Трудовец.

10 Май 2019   Прочети ...


Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Иглика" - гр. Ботевград

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Иглика" - гр. Ботевград. Информацията вижте в прикачения файл.

10 Май 2019   Прочети ...