Обяви

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 13 август - 17 август 2018 г.

  Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на е...

10 Август 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 08.08.2018г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 3 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия гр.Ботевград Средно 4 Касиер ...

08 Август 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Старши специалист „Гражданско състояние и административно обслужване“ към дирекция „Административно-информационно обс

Изисквания за заемане на длъжността  Старши  специалист „Гражданско състояние и административно обслужване“:   1. Образование – средно   2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 1 година.   3. Допълнителни изисквания - компютърна...

08 Август 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ към отдел „Правно нормативно обслужване"

Изисквания за заемане на длъжността  Главен експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“: 1. Образование – висше икономическо, минимална образователна степен „бакалавър”. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 години. 3....

06 Август 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

          Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предо...

01 Август 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Старши инспектор” в Дирекция „Местни данъци и такси“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Старши инспектор”:   1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”   2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - н...

26 Юли 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по заместване по трудов договор за длъжността Главен експерт „Културно-информационни дейности и публични прояви”

ОБЯВА Община Ботевград обявява свободно  работно място по заместване по трудов договор за длъжността Главен експерт  „Културно-информационни дейности и публични прояви”    Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквани...

23 Юли 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 23 - 27 юли 2018 г.

  Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на е...

20 Юли 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение „Интегрейтид Микроелектроникс България“ ЕООД

19 Юли 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на Белла България

19 Юли 2018   Прочети ...