Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 05.04.2018г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Монтажник, електронни елементи гр.Ботевград Средно 2 Оператор, преса за метал гр.Ботевград Средно 3 Касиер гр.Ботевград Средно 4 Помощник кухня, заведение за бързо х...

05 Април 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място на длъжност: „Главен специалист ТСУ, кадастър и регулация“

Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование: средно-техническо Професионален опит: не се изисква Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия“ Качества: работа в екип, комуникативни умения, професионална компет...

02 Април 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 02 - 05 април 2018 г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на е...

02 Април 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 02-05.04.2018 г.

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елект...

30 Март 2018   Прочети ...


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)“СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГА...

28 Март 2018   Прочети ...


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 ОБЩИНА БОТЕВГРАД  съобщава  на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за   “Изграждане на довеждаща инфраструктура по площадка за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци“, ПИ № 05...

27 Март 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 26 03 – 30 март 2018 г.

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елект...

23 Март 2018   Прочети ...


З А П О В Е Д № ОА-123 гр. Ботевград, 19.03.2018г.

 З А П О В Е Д № ОА-123  гр. Ботевград, 19.03.2018г.    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.43 от  Наредба №10 от 01.09.2016г. (изм.бр.77от 2017г. на ДВ) за организацията на дейностите в училищното образование и Решение № 29 от 2...

21 Март 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 19 - 23 март 2018 г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ...

16 Март 2018   Прочети ...


ЗАПОВЕД №РД-12-П-001 на Областна дирекция „Земеделие”

      З А П О В Е Д    № РД - 12 - П - 001    София,12.03.2018г.    На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/...

15 Март 2018   Прочети ...