Обяви

Списък на класираните ученици в i клас за учебната 2018/2019 година

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ  УЧЕНИЦИ В I КЛАС В ОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ” - ГРАД БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА I КЛАСИРАНЕ 1.      Алекс Тихомиров Филипов 2.      Александра Димитрова Гешева 3.      Александър Илиян Илиев 4.      Александър Марио Данч...

04 Юни 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 04 юни – 08 юни 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

01 Юни 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място на длъжност: „Главен специалист ТСУ, кадастър и регулация“

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1.      Образование: средно-техническо 2.      Професионален опит: не се изисква 3.      Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия“ 4.      Качества: работа в екип, комуникативн...

31 Май 2018   Прочети ...


Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от закон за водите

31 Май 2018   Прочети ...


„Реконструкция и Благоустрояване на градския парк в град Ботевград“ – уведомление за инвестиционно намерение

30 Май 2018   Прочети ...


Информация относно проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Във връзка с отправена покана за избор на партньор по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ...

28 Май 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 28 май – 01 юни 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

25 Май 2018   Прочети ...


„Джи и фармасютикълс“ – уведомление за инвестиционно намерение

25 Май 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 22.05.2018г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Старши учител, детска градина гр.Ботевград Висше 2 Продавач-консултант гр.Ботевград Средно 3 Машинен оператор, фармацевтични продукти с.Трудовец Средно 4 Машинен опера...

25 Май 2018   Прочети ...


Отворена е за кандидатстване процедура „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2...

25 Май 2018   Прочети ...