Обяви

Писмо на директора на Областна дирекция „Земеделие“, относно предстоящ технически преглед на земеделска и горска техника

02 Октомври 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 27.09.2019г.

  - №  Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Учител, начален етап на основното образование (І - ІV кл.) - НУП гр.Ботевград Висше 3 Продавач-консултант гр.Ботевград Средно 4 Медицинска сестра с.Литаково...

27 Септември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за периода 30.09-04.10.2019 за София област

27 Септември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 24-27.09.2019

20 Септември 2019   Прочети ...


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА МАНДАТ 2020 – 2024

  На основание  ЧЛ. 68, АЛ. 1 от Закона за съдебната власт и Решение №254/15.08.2019 година, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА  ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД- БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД -  ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 Г...

19 Септември 2019   Прочети ...


Съобщение за искане за преценяване необходимостта от ОВОС на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

16 Септември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 16-20.09.2018

13 Септември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 09-13.09.2019

05 Септември 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 02.09.2019г

      №  Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Информационни технологии гр.Ботевград Висше 3 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале...

02 Септември 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 02-05.09.2019

01 Септември 2019   Прочети ...