Обяви

ОБЩИНА БОТЕВГРАД СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР В „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ - БОТЕВГРАД

Във връзка с утвърдена „Процедура за подбор на персонал в Център за социална рехабилитация и интеграция-Ботевград”    ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР В „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ - БОТЕВГРАД ЗА СЛЕДИТЕ ДЛЪЖ...

11 Януари 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява конкурс за здравен медиатор за селата Врачеш, Литаково, Новачене и Скравена

    1. Здравен медиатор за селата Врачеш и Литаково 2. Здравен медиатор за селата Новачене и Скравена Необходими документи: -          Автобиография -          Мотивационно писмо -          Копие от диплома за завършено средно образование -       ...

11 Януари 2018   Прочети ...


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2018 НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2018 НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД      На основание  84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов кани жителите на община Ботевград , бизнеса, неправителствените орг...

05 Януари 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 08 - 12.01.2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

05 Януари 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 28.12.2017г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Инженер, химически процеси гр.Ботевград Висше 2 Оператор, преса за метал гр.Ботевград Средно 3 Машинен оператор, шиене на облекла гр.Ботевград Основно/средно 4 Общ ...

29 Декември 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 18-22.12.2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

15 Декември 2017   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 11.12.2017г.

                  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Химик-аналитик гр.Ботевград Висше 2 Инженер, химически процеси гр.Ботевград Висше 3 Обслужващ, магазин гр.Ботевград Средно 4 Водач, електрокар гр.Бо...

13 Декември 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността: „Стажант - одитор” в звено „Вътрешен одит" към Общинска администрация - Ботевград.

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността: „Стажант - одитор” в звено „Вътрешен одит" към Общинска администрация - Ботевград.   Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания з...

11 Декември 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Главен специалист „Ниско строителство и техническа инфраструктура“

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Главен специалист „Ниско строителство и техническа инфраструктура“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: 1.      Образование: средно-техническо 2.      Профе...

11 Декември 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Протокол и връзки с обществеността”

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Протокол и връзки с обществеността”                                 Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за ...

11 Декември 2017   Прочети ...