Обяви

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 16 - 20 юли 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

13 Юли 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 10.07.2018г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Зареждач, промишлено производство (ръчно)- производство гр.Ботевград Средно 2 Зареждач, промишлено производство (ръчно) - склад гр.Ботевград Средно 3 Общ работник с.Скравена...

13 Юли 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставя...

11 Юли 2018   Прочети ...


Процедура за провеждане на подбор на персонал в дневен център за деца и младежи с увреждания - Ботевград

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.005-0035-C01 по проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица” по процедура на директно предоставяне на...

09 Юли 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 09 - 13 юли 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

09 Юли 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно намерение на „ЧЕЗ разпределение България“ АД

06 Юли 2018   Прочети ...


Съобщение във връзка с класиране на кандидат в конкурс за управител на МБАЛ Ботевград ЕООД

05 Юли 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на община Ботевград

05 Юли 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на Община Ботевград

04 Юли 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 25 – 29 юни 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

22 Юни 2018   Прочети ...