Обяви

Обява Юрисконсулт

ОБЯВА Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор по заместване за  длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване“.    Изисквания за заемане на длъжността „Юрисконсулт”:1. Образование - висше юридическо, мин...

14 Юни 2019   Прочети ...


Информационен лист към Административен договор BG05M9OP001-2.040-0003-C01 - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“

  ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ            Административен договор BG05M9OP001-2.040-0003-C01 - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания ...

14 Юни 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 17-21.07.2019г.

14 Юни 2019   Прочети ...


Обява Главен юрисконсулт

      ОБЯВА  Община Ботевград на основание чл.15, ал.1 от Закона за държавния служител обявява свободно работно място по заместване по служебно правоотношение за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване“.   Кандидатите...

14 Юни 2019   Прочети ...


Свободни места в първи клас за учебната 2019/2020 година след първо класиране

Свободни места в първи клас за учебната 2019/2020 година след първо класиране:   ОУ "Н.Й.Вапцаров", гр.Ботевград - 10 броя.

10 Юни 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 10-14.06.2019

  Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елект...

07 Юни 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Публичен изпълнител” към Дирекция „Местни данъци и такси“

ОБЯВА Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността „Публичен изпълнител” към Дирекция  „Местни данъци и такси“    Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжно...

07 Юни 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист „Контрол по опазване на обществен ред и чистотата на обществените територии” към Дирекция „Сигурност и обще

ОБЯВА Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Специалист  „Контрол по опазване на обществен ред и чистотата на обществените територии” към Дирекция  „Сигурност и обществен ред”    Кандидатите за длъжността с...

07 Юни 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 05.06.2019г.

05 Юни 2019   Прочети ...


Списък на учениците, приети за първи клас след първо класиране за учебната 2019-2020 г.

Списък на учениците, приети за първи клас след първо класиране за учебната 2019-2020 г. ВИЖТЕ ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.

04 Юни 2019   Прочети ...