Обяви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества

  О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА   На основание чл. 77, чл. 79, във вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Общ...

18 Май 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на фирма „Орхание Мийт“ ЕООД

18 Май 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен експерт „Опазване на обществения ред“ към Дирекция „Сигурност и обществен ред”

Изисквания за заемане на длъжността:   1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър” 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум 2 години   3. Свидетелство за МПС, категория „В“    Кандидатите трябва д...

16 Май 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

      Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва: 1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината им...

16 Май 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 14 - 18 май 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

14 Май 2018   Прочети ...


Заповед за определяне на пожароопасен сезон за горските територии на община Ботевград

04 Май 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 08 – 13 май 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

04 Май 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по заместване по служебно правоотношение за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване“.

Община Ботевград на основание чл.15, ал.1 от Закона за държавния служител обявява свободно работно място по заместване по служебно правоотношение за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване“.                          ...

02 Май 2018   Прочети ...


Заповед за определяне на период за пожароопасен сезон в горските територии на Софийска област

30 Април 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 30 април – 04 май 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

30 Април 2018   Прочети ...