Обяви

КАМПАНИЯ 2019 ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА“ И КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛОСТ“ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

КАМПАНИЯ 2019 ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА“ И КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛОСТ“ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ Министерство на труда и социалната политика (МТСП) обя...

29 Август 2019   Прочети ...


НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 м.август,27.08.2019 г.

Изх№9400-2188/27.08.2019 гОбщински съвет - Ботевград   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД-БОТЕВГРАД И СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  ЗА  МАНДАТ 2020 – 2024 м.август,27.08.2019 г.   На основание  ЧЛ. 68, АЛ. 1 от Закона ...

27 Август 2019   Прочети ...


В изпълнение на разпоредбите на Чл.140 от Закона за публичните финанси

Изх№9400-2187/27.08.2019 гОбщински съвет - Ботевград О Б Я В АВ изпълнение на разпоредбите на  Чл.140 от Закона за публичните финанси В изпълнение на разпоредбите  на  чл.140 Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 09.09.2019 ГОДИНА /ПОНЕДЕЛНИК...

27 Август 2019   Прочети ...


Община Ботевград уведомява абонатите на „ВиК“ ЕООД- София

Община Ботевград уведомява абонатите на „ВиК“ ЕООД- София, че във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Ботевград – 1 етап“, планово ще бъде спряно централното водоснабдяване на ...

27 Август 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за област София за периода 26-30.08.2019

23 Август 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 19-23.08.2019

16 Август 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  ЕН АПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩАНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал....

16 Август 2019   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

15 Август 2019   Прочети ...


Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

14 Август 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за област София за периода 12-16.08.2019

09 Август 2019   Прочети ...