Обяви

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Саранск" - гр. Ботевград

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Саранск" - гр. Ботевград.

09 Май 2019   Прочети ...


Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Славейче" - гр. Ботевград

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Славейче" - гр. Ботевград.

09 Май 2019   Прочети ...


Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Синчец" - гр. Ботевград

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Синчец" - гр. Ботевград.   Информацията вижте в прикачения файл.  

08 Май 2019   Прочети ...


Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Звънче" - гр. Ботевград

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Звънче" - гр. Ботевград. Информацията вижте в прикачения файл.

08 Май 2019   Прочети ...


Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Кокиче" - гр. Ботевград

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Кокиче" - гр. Ботевград. Информацията може да видите в прикачения файл.

07 Май 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е Н А ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  ЕН АПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАДНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26,...

07 Май 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 07-10.05.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

03 Май 2019   Прочети ...


Планови прекъсвания за община Ботевград за периода 30.04-03.05.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

25 Април 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА

О Б Я В Л Е Н И ЕНАПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАНа основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград ...

25 Април 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва:          1.1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които община...

24 Април 2019   Прочети ...