Обяви

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 05 - 09 юни 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

02 Юни 2017   Прочети ...


Съобщение Промяна на датата за провеждане на изложба и обществено обсъждане на проекти във връзка с „Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен пр

        ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА         С Ъ О Б Щ Е Н И Е       Относно: Промяна на датата за провеждане на изложба и обществено обсъждане на проекти във връзка с „Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични ...

02 Юни 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място на длъжност: „Главен специалист ТСУ, кадастър и регулация“

    Община Ботевград обявява свободно работно място на длъжност: „Главен специалист ТСУ, кадастър и регулация“ Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование: средно-техническо Професионален опит: не се изисква Професионално направле...

01 Юни 2017   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 30.05.2017г.

    СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 30.05.2017г.    № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Медицинска сестра гр.Ботевград Висше 2 Началник смяна гр.Ботевград Висше 3 Хим...

01 Юни 2017   Прочети ...


Съобщение за обществено обсъждане за „Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна

На 5 юни 2017г. (понеделник) от 17:00ч., в зала №14 в сградата на общинска администрация Ботевград ще се проведе изложба и обществено обсъждане на проектите, участвали в проведения конкурс за проект с предмет: „Конкурс за обемно-устройствено архит...

29 Май 2017   Прочети ...


СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с предстоящо обществено обсъждане на идеен проект за благоустройство на обществените пространства

Във връзка с предстоящо обществено обсъждане на идеен проект за благоустройство на обществените пространства, ръководството на Община Ботевград кани всички заинтересовани лица на среща на 09.06.2017г., която ще се проведе в сградата на общинска ...

29 Май 2017   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 23.05.2017г.

    СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 23.05.2017г.    № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Медицинска сестра гр.Ботевград Висше 2 Началник смяна гр.Ботевград Висше 3 Хим...

26 Май 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 29 май- 02 юни 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

26 Май 2017   Прочети ...


Справка относно проект на наредба за записване, преместване и отписване в общински детски градини

С П Р А В К АЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Относно: Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Ботевград На основание чл.26, ал.3 и ал.5 от Закона за нормативните акт...

22 Май 2017   Прочети ...


Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЯВЛЕНИЕ НАПроект за изменение и допълнение на Наредба На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява в...

19 Май 2017   Прочети ...