Обяви

Заповед за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи на Софийска област

21 Юни 2018   Прочети ...


Съобщение съгласно чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

Община Ботевград съобщава, че на 27.06.2018г. от 18.00 часа в зала 14, първи етаж в сградата на общината, ще се проведе обществено обсъждане, във връзка с определяне на терен за изграждане на нов гробищен парк на гр. Ботевград, находящ се в местн...

20 Юни 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „Никсметал-груп“ ЕООД

19 Юни 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 18 юни – 22 юни 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

18 Юни 2018   Прочети ...


На 21.06.2018 г. Ботевград, ще се проведе обществено обсъждане на идейни проекти за изграждане на три броя паркинги

На 21.06.2018 г., от 18:00 ч., в зала №14 на 0А Ботевград, ще се проведе обществено обсъждане на идейни проекти за изграждане на три броя паркинги  в УПИ I,  кв. 81 и на обществен паркинг на две нива в УПИ I,  кв. 65 по кадастралната карта на гр....

13 Юни 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 13.06.2018г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Зареждач, промишлено производство (ръчно) гр.Ботевград Средно 2 Продавач-консултант гр.Ботевград Средно 3 Букмейкър гр.Ботевград Средно 4 Машинен оператор, рязане на...

13 Юни 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 11 юни – 15 юни 2018 г.

  Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ел...

12 Юни 2018   Прочети ...


Удължава се срокът за прием на документи на сдружения на собственици

Община Ботевград уведомява заинтересованите граждани, че срокът за кандидатстване на регистрирани сдружение на собственици за обновяване на жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.002 по Оперативна програма „Региони в растеж“ е удължен до 13.06....

07 Юни 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 01.06.2018г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Медицинска сестра гр.Ботевград Висше 2 Технически ръководител, строителство гр.Ботевград Средно 3 Работник, строителството гр.Ботевград Основно/Начално/Без образование  ...

05 Юни 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по заместване по трудов договор за длъжността „Психолог” в звено „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Изисквания за заемане на длъжността „Психолог”: 1. Образование - висше, специалност  „Психология” 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство. 3. Допълнителни изисквания -  комп...

05 Юни 2018   Прочети ...