Обяви

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за "Изграждане на нова въздушна линия 110kV от п/с Мездра до п/с Ботевград"

09 Август 2019   Прочети ...


Заповеди за комисии по чл. 37В от ЗСПЗЗ

06 Август 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 05-09.08.2019

02 Август 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., както следва:         1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината ...

31 Юли 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за Софийска област за периода 29.07-02.08.2019

26 Юли 2019   Прочети ...


Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии

26 Юли 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област за периода 22-26.07.2019

19 Юли 2019   Прочети ...


Прием на заявления от кандидат - ползватели на лична помощ

          От 5 юли влезе в сила Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ, съгласно която лицата: • с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 % трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; • д...

18 Юли 2019   Прочети ...


Община Ботевград приема заявления от кандидати за „Лични асистенти“

          Във връзка с изпълнение на Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ на МТСП община Ботевград обявява прием на заявления за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ.             „Личен а...

18 Юли 2019   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 15.07.2019г.

    № Длъжност Месторабота Образование 1 Психолог гр.Ботевград Висше 2 Химик-аналитик гр.Ботевград Висше 3 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  - Английски език гр.Ботевград Висше 4 Уч...

15 Юли 2019   Прочети ...