Обяви

Планирани прекъсвания за София област а периода 03-07.06.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

31 Май 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.      Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програма...

28 Май 2019   Прочети ...


Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Зора" - село Новачене

Заповед за избор на заявител по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ "Зора" - село Новачене.    

27 Май 2019   Прочети ...


О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА

О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА   На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботев...

23 Май 2019   Прочети ...


Планирани прекъсвания за София област а периода 27-31.05.2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електро...

23 Май 2019   Прочети ...


Столична община обявява конкурс за избор на експерт "Логистика и информация" на ОИЦ София-град и София област

Столична община обявява конкурс за избор на експерт "Логистика и информация" на ОИЦ София-град и София област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 - 2021 г. ПОДРОБНОСТИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.

23 Май 2019   Прочети ...


Столична община обявява конкурс за избор на експерт "Комуникация и информация" на ОИЦ София-град и София област

Столична община обявява конкурс за избор на експерт "Комуникация и информация" на ОИЦ София-град и София област за популяризирането на ЕСИФ в България в периода 2019 - 2021 г. ПОДРОБНОСТИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.

23 Май 2019   Прочети ...


Столична община обявява конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" на ОИЦ София-град и София област

Столична община обявява конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" на ОИЦ София-град и София област за популяризиране на ЕСИФ в България в периода 2019 - 2021 г. ПОДРОБНОСТИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ.

23 Май 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2019г.      Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програма...

23 Май 2019   Прочети ...


Съобщение за искане за преценяване необходимостта от ОВОС

21 Май 2019   Прочети ...