Обяви

Обява

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в общ...

17 Септември 2018   Прочети ...


Обява

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в общ...

17 Септември 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 17 – 21 септември 2018 г.

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на елект...

14 Септември 2018   Прочети ...


Обява В изпълнение на разпоредбите на Чл.140 от Закона за публичните финанси

В изпълнение на разпоредбите  на  чл.140 Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 21.09.2018 ГОДИНА /ПЕТЪК/ ОТ 16.00 ЧАСА в зала 15  находяща се на  първи етаж в  сградата на община Ботевград, публично обществено обсъждане  на Отчета за изпълне...

14 Септември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на “ТТН ЕНЕРДЖИ“ ООД

13 Септември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД

13 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

  Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:   Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намере...

12 Септември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

      Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва:1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има ...

11 Септември 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 10 – 15 септември 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

07 Септември 2018   Прочети ...


Покана за публично обсъждане на Проекта на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025г.

Покана за публично обсъждане на Проекта на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025г.   Кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов кани жителите на община Ботевград , бизнеса, неправителствените организации и всички, ...

07 Септември 2018   Прочети ...