Обяви

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 19 - 23 февруари 2018 г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ...

16 Февруари 2018   Прочети ...


Обявление на МРРБ за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на обект "Модернизация на участък на път - Мездра - Ботевград"

12 Февруари 2018   Прочети ...


Община Ботевград „Процедура за подбор на Лични асистенти и домашни помощници”.

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с изпълнение на Споразумение от 30.01.2018г. между Агенция за социално подпомагане и Община Ботевград по реда на Постановление № 332 на Министерския съвет от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюдже...

09 Февруари 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява прием на заявления от кандидати - потребители за свободни места за социални услуги

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с изпълнение на Споразумение от 30.01.2018г. между Община  Ботевград и Агенция за социално подпомагане и  Постановление № 332 на Министерския съвет от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Ре...

09 Февруари 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г.

          Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., както следва: 1.1. Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината...

07 Февруари 2018   Прочети ...


ТД на НАП СОФИЯ – ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ и ОБЩИНА БОТЕВГРАД организират работна среща с данъкоплатци, счетоводители, земеделски стопани и други заинтересовани лица за запознаване с важните промени в данъч

ТД на НАП СОФИЯ – ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ  и ОБЩИНА БОТЕВГРАД организират работна среща с данъкоплатци, счетоводители, земеделски стопани и други заинтересовани лица за запознаване с важните промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2018...

07 Февруари 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 05 – 09 февруари 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на е...

02 Февруари 2018   Прочети ...


Обявление за провеждане на подбор на персонал за помощник - възпитател в Дневен център за деца и младежи с увреждания

  ОБЩИНА  БОТЕВГРАД               Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.005-0035-C01 по проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица” по процедура на директно предоставя...

02 Февруари 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Счетоводител”

 Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Счетоводител”: 1. Да притежават минимална образователна степен  „Средно”. 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изис...

31 Януари 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 29 януари – 02 февруари 2018 г.

 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на ...

26 Януари 2018   Прочети ...