Обяви

ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.

    СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“- СОФИЙСКА ОБЛАСТ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТНОСНО ГТП НА ЗГТ   ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2017г.     ...

26 Юни 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 26 – 30 юни 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

23 Юни 2017   Прочети ...


Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Актуализирано на: 30.06.2017г.

19 Юни 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 19 – 23 юни 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

16 Юни 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г., както следва:1.1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има нам...

13 Юни 2017   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 09.06.2017г.

  № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Оператор, въвеждане на данни гр.Ботевград Средно 2 Продавач-консултант гр.Ботевград Средно 3 Шофьор, лекотоварен автомобил гр.Ботевград Средно 4 Машинен оператор, п...

12 Юни 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 12 - 16 юни 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

09 Юни 2017   Прочети ...


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

    СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОТЕВГРАД СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА           1. ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГРАД БОТЕВГРАД - 6 СВОБОДНИ МЕСТА 2. ОУ „Н.Й.ВАПЦАР...

07 Юни 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 05 - 09 юни 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

02 Юни 2017   Прочети ...


Съобщение Промяна на датата за провеждане на изложба и обществено обсъждане на проекти във връзка с „Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен пр

        ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА         С Ъ О Б Щ Е Н И Е       Относно: Промяна на датата за провеждане на изложба и обществено обсъждане на проекти във връзка с „Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични ...

02 Юни 2017   Прочети ...