Обяви

Заповед за принудително преместване на ИУМПС за 2018

09 Ноември 2018   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 08.11.2018г.

    № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Завеждащ, административна служба гр.Ботевград Висше 2 Готвач гр.Ботевград Основно 3 Чистач/ Хигиенист гр.Ботевград Средно 4 Монтажник, електрически елементи Гр.Ме...

08 Ноември 2018   Прочети ...


Протокол - Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89.

07 Ноември 2018   Прочети ...


Заповеди за комисии по чл.37ж

06 Ноември 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение „ФАНТЕ АГРО“ ЕООД

05 Ноември 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 05 – 09 ноември 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

05 Ноември 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 29 октомври – 02 ноември 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

29 Октомври 2018   Прочети ...


Решение № СО – 35 – ЕО/2018 г. на директора на РИОСВ София

25 Октомври 2018   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода периода 22 - 26 октомври 2018 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на еле...

19 Октомври 2018   Прочети ...


Уведомление за инвестиционно предложение на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД

17 Октомври 2018   Прочети ...