Обяви

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 22- 26 май 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

19 Май 2017   Прочети ...


Обявление по проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица”

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД             Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.005-0035-C01 по проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица” по процедура на директно предоставяне н...

15 Май 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 15- 19 май 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

12 Май 2017   Прочети ...


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 10.05.2017г.

    СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград към 10.05.2017г.    № по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Медицинска сестра гр.Ботевград Висше 2 Работник, кухня гр.Ботевград Средно 3 Мон...

10 Май 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 / 10.05.2017г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г., както следва:         В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има...

10 Май 2017   Прочети ...


Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г., както следва / 09.05.2017г.

Община Ботевград обявява намерението си да допълни и актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през 2017 г., както следва:         1.1. В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общинат...

09 Май 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 09- 12 май 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

05 Май 2017   Прочети ...


Съобщение на ЧЕЗ Разпределение

Във връзка с планови прекъсвания и ремонти на електрозахранването и получено писмо от ЧЕЗ Разпределение, ръководството на община Ботевград съобщава, че на 03.05.2017 г. от 9:15 ч. до 13:30 ч. ще бъде прекъснато електроподаването за сградата на об...

02 Май 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 02- 05 май 2017 г.

Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съор...

28 Април 2017   Прочети ...


Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24- 28 април 2017 г.

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръж...

21 Април 2017   Прочети ...