СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА”

25 Юли 2017 Прочетена 349
Списък от файлове
Списък на недопуснатите

Назад

Последни обяви

Prev Next