Известие за Годишни технически прегледи

24 Януари 2018 Прочетена 485

 

В писмо от Областна дирекция "Земеделие" София област до община Ботевград се съобщава, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (ДВ, бр.95 от 2015г., в сила от 1 януари 2016г., се закри Контролно-техническата инспекция и нейните регионални служби в страната като специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните. 
От 01.01.2016г. функциите на КТИ, в това число регистрацията и годишните технически прегледи на техниката, преминаха към съответните областни дирекции "Земеделие", към министъра на земеделието и храните, а на централно ниво- към Министерството на земеделието и храните.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и машини за земни работи, кметът на общината трябва да възложи на съответните кметове на кметства в община Ботевград, да известят по места собствениците на горе посочената техника, срещу подпис, съгласно приложения списък за датите, на които ще има представители на дирекцията за провеждане на годишните технически прегледи, както следва:

21.02.2018г. Ботевград от 09:30ч. - 12.00 в двора на бившото МТС
21.02.2018г. с. Литаково от 13.00ч.-до 16:00ч. пред Кметството

 

В писмото се съобщава още, че на същата дата се явяват и собственици на нерегистритани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на общината. Те трябва да бъдат информирани чрез средства за масова информация и лично срещу подпис.

На неявилите се собственици следва да бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

за допълнителна информация:
Инж. Станка Велева- 0884 93 07 45
инж. Йордан Александров- 0886 82 22 16

Списък от файлове
Списък

Назад

Последни обяви

Prev Next