О Б Я В А - В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси и чл.50,ал.3

05 Септември 2017 Прочетена 286

О Б Я В А

В изпълнение на разпоредбите  на Закона за публичните финанси и  чл.50,ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяна на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета  на Община  Ботевград, НАСРОЧВАМ НА 12.09.2017 ГОДИНА/ВТОРНИК/ ОТ 17.00 ЧАСА в бивша ритуална зала,находяща се в партера на сградата на община Ботевград публично обществено обсъждане  на Отчета за изпълнение на годишния общински бюджет на община Ботевград за 2016 година

/ Материалите за публичното обсъждане са на разположение за запознаване на официалната страница на община Ботевград/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС-БОТЕВГРАД: ЛЮБОМИР ЛИЛОВ

Списък от файлове
Документация по отчета

Назад

Последни обяви

Prev Next