Община Ботевград обявява конкурс за здравен медиатор за селата Врачеш, Литаково, Новачене и Скравена

11 Януари 2018 Прочетена 314

 

 

1. Здравен медиатор за селата Врачеш и Литаково

2. Здравен медиатор за селата Новачене и Скравена

Необходими документи:

-          Автобиография

-          Мотивационно писмо

-          Копие от диплома за завършено средно образование

-          Заявление по образец

 

Изисквания към кандидатите:

-          Завършено средно образование

-          Принадлежност към местна уязвима етническа общност

-          Познаване на здравните и социални проблеми на общността

-          Владеене на езика на общността

-          Комуникативни умения

-          Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Всеки кандидат ще бъде уведомен лично за датата, часа и мястото на конкурса след изтичане на срока за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на документи: 09.02.2018г.

Документите се подават в деловодството на Община Ботевград, пл. Освобождение 13 от 08.30 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.30 ч.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

-     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

-     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

-     Подпомагане при попълване на различни документи;

-     Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Списък от файлове
Заявление конкурс здравен медиатор

Назад

Последни обяви

Prev Next