Община Ботевград обявява свободно работно място на длъжност: „Главен специалист ТСУ, кадастър и регулация“

02 Април 2018 Прочетена 447

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование: средно-техническо

Професионален опит: не се изисква

Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия“

Качества: работа в екип, комуникативни умения, професионална компетентност

Кратко описание на длъжността:

Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки; изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалби; поддържа в актуален вид действащите планове на общината; обслужва и консултира граждани във връзка с възникнали проблеми по устройство на територията, кадастър и регулация.

Необходими документи:

·         Заявление за работа – свободен текст

·         Автобиография

·         Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен

·         Копие от трудова книжка

·         Документи за придобита квалификация /ако има/

Място и срок на подаване на документите:

Кандидатите могат да подават документи на гише „Деловодство“ в Община Ботевград до 30.04.2018г от 8.30ч. до 17.30ч. всеки работен ден.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Назад

Последни обяви

Prev Next