Община Ботевград обявява свободно работно място на длъжност: „Главен специалист ТСУ, кадастър и регулация“

31 Май 2018 Прочетена 311

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.      Образование: средно-техническо

2.      Професионален опит: не се изисква

3.      Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия“

4.      Качества: работа в екип, комуникативни умения, професионална компетентност

Кратко описание на длъжността:

1.      Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки;

2.      Изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалби;

3.      Поддържа в актуален вид действащите планове на общината;

4.      Обслужва и консултира граждани във връзка с възникнали проблеми по устройство на територията, кадастър и регулация.

Необходими документи:

1.      Заявление за работа – свободен текст

2.      Автобиография

3.      Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен

4.      Копие от трудова книжка

5.      Документи за придобита квалификация /ако има/

 

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю за определяне на професионалните компетентности.

Място и срок на подаване на документите:

Кандидатите могат да подават документи на гише „Деловодство“ в Община Ботевград от 01.06.2018г. до 30.06.2018г от 8.30ч. до 17.30ч. всеки работен ден.

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград


Назад

Последни обяви

Prev Next