Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността Главен специалист „Програмно и системно осигуряване“ към дирекция „Административно-информационно обслужване и управлен

04 Септември 2018 Прочетена 298

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен  специалист „Програмно и системно осигуряване“ към дирекция „Административно-информационно обслужване и управление на собствеността“        

Изисквания за заемане на длъжността  Главен  специалист „Програмно и системно осигуряване“:
1. Образование – средно
2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 2 година.
3. Допълнителни изисквания – техническа и компютърна грамотност, да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до Кмета на община Ботевград.
2. Автобиография.
3. Копие от документ за завършено образование.
4. Копие от трудова книжка.
5. Документи за придобита квалификация.


Срок за подаване на документите  05.09.2018г. до 21.09.2018г. включително
Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише  „Деловодство”.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115


Назад

Последни обяви

Prev Next