Община Ботевград обявява свободно работно място по заместване по трудов договор за длъжността Главен експерт „Културно-информационни дейности и публични прояви”

23 Юли 2018 Прочетена 438

ОБЯВА

Община Ботевград обявява свободно  работно място по заместване по трудов договор за длъжността Главен експерт  „Културно-информационни дейности и публични прояви”
   

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Главен експерт „Културно-информационни дейности и публични прояви”
1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър” по някое от следните професионални направления: Връзки с обществеността, Журналистика, Хуманитарни науки.
2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - минимум две години.
3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.
4. Допълнителни изисквания, носещи предимство:
-   компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office; работа с различни комуникационни канали в интернет.
- владеене на чужд език – английски език.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до Кмета на община Ботевград
2. Автобиография
3. Копие от документ за завършено образование
4. Копие от трудова книжка, УП-3
5. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  24. 07. 2018г. до 06. 08. 2018г. включително

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115


ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград            


Назад

Последни обяви

Prev Next