Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността „Финансов контрольор” към Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“

01 Март 2019 Прочетена 249

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Финансов контрольор ”:

1. Да притежават минимална образователна степен  „Магистър”.
2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 /две/ години.
3. Да притежават следните компетентности: да познава  и ползва действащата нормативна уредба и нормативни актове в областта за която ще отговаря, организационна компетентност, работа в екип и клиенти.
4. Допълнителни изисквания , носещи предимство:
 -   компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office и Ажур - L;
-   висше  икономическо образование;
- стаж в бюджетна организация.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до Кмета на община Ботевград.
2. Автобиография.
3. Копие от документ за завършено образование.
4. Копие от трудова книжка, УП-3.
5. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  01.03.2019г. до 29.03.2019г. включително
Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 


ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград            


Назад

Последни обяви

Prev Next