Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Младши експерт „Туризъм”, към отдел „Икономически дейности и общинска собственост“

10 Април 2019 Прочетена 214

ОБЯВА

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор по заместване за длъжността  Младши експерт  „Туризъм”,  към отдел „Икономически дейности и общинска собственост“  

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Младши експерт  „Туризъм”:
1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”- икономическо.
2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.
3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.
4. Допълнителни изисквания , носещи предимство:
-   висше образование с насоченост:  „Туризъм“, „Икономика на туризма“ и  „Организация и управление на туристическото обслужване“, 
 -   компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;
- владеене на чужд език – английски език.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до Кмета на община Ботевград.
2. Автобиография.
3. Копие от документ за завършено образование.
4. Копие от трудова книжка, УП-3.
5. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  10.04.2019г. до 30.04.2019г. включително
Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 


ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград            


Назад

Последни обяви

Prev Next