Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Счетоводител”

31 Януари 2018 Прочетена 424

 Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Счетоводител”:

1. Да притежават минимална образователна степен  „Средно”.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.

3. Да притежават следните компетентности: да познава  и ползва действащата нормативна уредба и нормативни актове в областта за която ще отговаря, организационна компетентност, работа в екип и клиенти.

4. Допълнителни изисквания , носещи предимство:

 -   компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office и Ажур - L;

-   висше  икономическо образование;

- стаж в бюджетна организация.

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3.

5. Документи за придобита квалификация.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите  31.01.2018г. до 23.02.2018г. включително

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград            


Назад

Последни обяви

Prev Next