Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общински училища в община Ботевград през 2018 година

25 Април 2018 Прочетена 264

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

ОТ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

 

РАЗДЕЛ І

 

  Закрила на деца с изявени дарби, предоставена на основание чл.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018г. /приета с ПМС № 17 на МС от 08.02.2018 г./

 

МЕРКИ ПО НУРОЗДИД

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

ФИНАНСИРАНЕ

  1. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл.10 чрез предоставяне на стипендия.

Ученик до 18-годишна възраст в общинско училище, класиран индивидуално през 2018г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание или на първо място на финали на държавно първенство включени в Програмата  на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018г. /приета с ПМС № 17 на МС от 08.02.2018 г./

Дванадесетмесечна стипендия в размер на 135 лева месечно.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

    Закрила на деца с изявени дарби, предоставена на основание чл.12, ал.4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

 

 

МЕРКИ ПО НУРОЗДИД

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

ФИНАНСИРАНЕ

  1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби по чл.8 чрез еднократно финансово подпомагане.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Подпомагане за обучение в курсове по наука и изкуства, организирани от училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми

 

 

 

1.2.Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, организирани от училища, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.

 

 

 

1.3.Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в Програмата по чл.11

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата по чл.9 от НУРОЗДИД.

 

 

 

2.1.Подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка.

 

 

 

 

2.2.Освобождаване от заплащане на такса за участие в приемни изпити и спортни училища по изкуствата.

 

 

 

Всичко за Раздел ІІ

Ученик в общинско училище на територията на община Ботевград, класиран индивидуално през 2018г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, включени в Програмата по чл.11,  в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2017/2018 г., в Националния спортен календар на МОН, в Национален литературен конкурс „Стамен Панчев”, ученик от общинско училище на територията на община Ботевград, класиран индивидуално през 2018г. на първо място в национални и международни конкурси в областта на образованието, информационните технологии, изкуството и културата.

 

 

Ученик в общинско училище на територията на община Ботевград, класиран индивидуално на първо, второ и трето място в Европейски спортни състезания и турнири, извън Програмата по чл.11 с изиграни и спечелени минимум две срещи в съответното състезание или турнир /приложение на схема и справка от съответната лицензирана федерация/.

                       

 

Ученик в общинско училище на територията на община Ботевград, класиран индивидуално на първо място в Балкански и Републикански състезания и турнири, извън Програмата по чл.11 с изиграни и спечелени минимум две срещи в съответното състезание или турнир /приложение на схема и справка от съответната лицензирана федерация/.

 

Ученик в общинско училище, в дневна форма на обучение, класиран индивидуално през 2018 г. на първо, второ или трето място в конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката и изкуството и представил служебна бележка за включване в курсове по наука и изкуства и документ за класиране.

 

 

Ученик в общинско училище, в дневна форма на обучение, класиран индивидуално през 2018 г. на първо, второ или трето място в конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта и представил служебна бележка за включване в пленер, обучителни и тренировъчни лагери и документ за класиране.

 

Ученик в общинско училище, в дневна форма на обучение, класиран индивидуално през 2018 г. на първо, второ или трето място в конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта и представил покана или документ, потвърждаващ участието в национален или международен конкурс, включен в Програмата по чл.11 и документ за класиране.

 

 

Ученик в общинско училище, в дневна форма на обучение, класиран индивидуално през 2018 г. на първо, второ или трето място в Национален или Международен конкурс или състезание,  изявен в областта на изкуствата и спорта.

 

Ученик в общинско училище, в дневна форма на обучение, класиран индивидуално през 2018 г. на първо, второ или трето място в Национален или Международен конкурс или състезание,  изявен в областта на изкуствата и спорта.

 

Ученик в общинско училище, в дневна форма на обучение, класиран индивидуално през 2018 г. на първо, второ или трето място в Национален или Международен конкурс или състезание,  изявен в областта на изкуствата и спорта.

 

Еднократно финансово подпомагане на дете в размер до 195 лева по решение на Експертно-консултативната комисия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еднократно финансово подпомагане на дете в размер до 195 лева по решение на Експертно-консултативната комисия.

 

 

 

 

 

 

 

 

Еднократно финансово подпомагане на дете в размер до 195 лева по решение на Експертно-консултативната комисия.

 

 

 

 

 

 

 

Еднократно финансиране в размер до 50% от транспортните разходи и такси за участие по решение на Експертно-консултативната комисия, а при финансова възможност на Община Ботевград - цялата сума от транспортните разходи и таксите за участие.

 

 

 

Еднократно финансиране в размер до 50% от транспортните разходи и такси за участие по решение на Експертно-консултативната комисия, а при финансова възможност на Община Ботевград - цялата сума от транспортните разходи и таксите за участие.

 

 

 

Еднократно финансиране в размер до 50% от транспортните разходи и такси за участие по решение на Експертно-консултативната комисия, а при финансова възможност на Община Ботевград - цялата сума от транспортните разходи и таксите за участие.

 

 

 

 

 

Еднократно финансово подпомагане в размер до 65 лева.

 

 

 

 

 

Еднократно финансово подпомагане в размер до 65 лева,  а при финансова възможност на Община Ботевград - цялата стойност на подготвителния курс и/или индивидуална подготовка.

 

 

Еднократно финансово подпомагане в размер до 65 лева,  а при финансова възможност на Община Ботевград - цялата такса.

 

 

 

 

5000.00 лева

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

 

  1. Финансирането на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби за 2018 година се осигурява от:

РАЗДЕЛ І - средства от държавния бюджет.

РАЗДЕЛ ІІ - средства от местни дейности на обща стойност 5000.00 лева.

  1. Редът и необходимите документи за получаване на средствата по РАЗДЕЛ І от Общинската програма са определени в чл.13 -  чл.16а на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
  2. Редът и необходимите документи за получаване на средствата по РАЗДЕЛ ІІ от Общинската програма са определени в чл.13 -  чл.16а на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и се отпускат по решение на Експертно-консултативната комисия.
  3. За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на изискванията  на Програмата, се прави предложение за решение на Общински съвет - Ботевград.
  4. Постъпили заявления след 01.12.2017 година се разглеждат по реда на настоящата Програма за 2018.

 

Програмата е приета с Решение № 63/29.03.2018г. на Общински съвет – Ботевград. Програмата ще бъде разпространена до заинтересованите страни чрез общинските и държавни училища, официалния сайт на Община Ботевград и средствата за масово осведомяване. Допълнителна информация относно възможностите за участие в Програмата - в стая 39 в Общинска администрация Ботевград и тел. 0723 666 09.

 


Назад

Последни обяви

Prev Next