Обява-Старши експерт ЕНПП

09 Януари 2019 Прочетена 197

ОБЯВА

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Старши експерт „Европейски и национални програми и проекти“ към отдел  „Управление на проекти и програми”  

Изисквания за заемане на длъжността Старши експерт „Европейски и национални програми и проекти“:
1. Образование: висше, минимална образователна степен „бакалавър“.
2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – една година.
3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до Кмета на община Ботевград.
2. Автобиография.
3. Копие от документ за завършено образование.
4. Копие от трудова / служебна книжка.
5. Документи за придобита квалификация.


Срок за подаване на документите  09.01.2019г. до 22.01.2019г. включително
Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише  „Деловодство”.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

 


ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград            


Назад

Последни обяви

Prev Next