ОБЯВЛЕНИЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Ботевград

28 Ноември 2018 Прочетена 255

О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА
               
 На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Ботевград уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 12.12.2018 г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Ботевград (наричана по-долу за краткост Наредбата).
На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Ботевград.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Настоящата обява е публикувана на 28.11.2018 г. (сряда).

Списък от файлове
Доклад
Проект
Справка за постъпили предложения

Назад

Последни обяви

Prev Next