Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Ботевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 28.08 – 01.09 2017 г.

25 Август 2017 Прочетена 234

 Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 28 август – 01 септември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Област

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

 

Софийска област

Община Ботевград  

На 29.08.2017 г. /09:30-10:00 ч.; 14:00-14:15 ч./ -  Ботевград: 003036, 05815. 13. 34, АМ Хемус Кв. Зелин, в. з. Чеканица, в. з. Зелин, в. з. Зелин, ул. 4-та1, Зелин-10-А, Зелин-11-А, Зелин-13-А, Зелин-14-А, Зелин-15-А, Зелин-16-А, Зелин-17-А, Зелин-18-А, Зелин-19-А, Зелин-20-А, Зелин-22-А, Зелин-24-А, Зелин-25-А, Зелин-26-А, Зелин-30-А, Зелин-31-А, Зелин-34-А, Зелин-35-А, Зелин-36-А, Зелин-37-А, Зелин-38-А, Зелин-4-та, Зелин-40-А, Зелин-42-А, Зелин-43-А, Зелин-5-та, Зелин-6-та, Зелин-7-А, Зелин-8-А, Зелин-9-А, Зелин-А, Зелин-Д-р Асен Златаров, Зелин-Комката, Зелин-Леската, Зелин-Средния път, Зелин-тодор Петров, Йошовски Трап, Казармен, Кошарата, Курорт Зелин, Местност Пръдлювец, Местност Чеканица, Местност Широко ливаде, Плюскач, Стефан Стамболов, Стубеля, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Чеканица

На 01.09.2017 г. /09:00-09:30 ч.; 13:00-13:15 ч./ -  Ботевград: АМ Хемус

За периода 28.08.-01.09.2017 г. /08:00-16:15 ч./ -  Ботевград: Зелинград, Преслав, Хан Аспарух

На 29.08.2017 г. /09:30-14:00 ч./ -  Ботевград: Курорт Зелин, Стубеля

За периоада 28.08.-01.09.2017 г. /08:15-16:30 ч./ -  Ботевград: Саранск, ТП

На 01.09.2017 г. /09:00-09:30 ч.; 13:00-13:15 ч./ -  Етрополе: Георги Антонов

На 01.09.2017 г. /08:45-09:15 ч.; 12:00-12:15 ч./ -  Правец: IV, Кв. 9, IV-6393, Васил Левски, Генерал Гурко, Градешница, Григор Гошев, Димитър Грънчаров, езерото, езерото УПИ ІІ Кв. 117, Епископ Генадий, Кв. 9, УПИ VIII, Кв. езерото, Махала Боянско, Махала Дивчов Рът, Махала Драганско, Махала Манастирица, Махала Правешки Ханове, Махала Пушкарско, Местност Стилковски Рът, Местност Тошински Рът, Осма, С О. Т. 211-О. Т. 202, №1, Север, Трети март, УПИ 225 Кв. 110

На 01.09.2017 г. /09:00-09:30 ч.; 13:00-13:15 ч./ -  Правец: IV, Кв. 9, VI, Кв. 2, VI-179, Кв. 104, VII, Кв. 2, От 514-От. 424, Бор, Борова гора, бърдо, В. Пенчов, Васил Драгнев, Васил Левски, Витомерица, Владин Рът, Възраждане, Вълко Цолов, Генерал Гурко, Генерал Раух, Градешница, Градище, Димитър Грънчаров, Драган Йотов, езерото, Елаша, Здравец, Иван Пеев Маруша, Извън регулация, До Гр. Правец, Лесковец, Липа, Маняков камък, Махала Живковска, Махала Поповска, Махала Пушкарско, Махала Симидарско, Махала Скърнава, Месност Елаша, Местност Дългата Орница, Местност Топилата, Местност Христовото, Младост, Моновец, Никола Иванов Янин, Никола Комита, Никола Проданов, Опълченска, Осма, Острома, Пета, Полска, Поп Марко, Първа, Работническа, Радушиновец, Роза, Свети Анастасий, Свети Теодор Тирон, Свобода, Север, Седма, Серпухов, Стара планина, Стара река, Страшка Могила, Тодор Живков, Трета, Трети март, УПИ III-862 В. 50, УПИ Х Кв. 57, УПИ ХI-Кв. 2, Филип Тотю, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цветко Вълков, Чавдар войвода, Червената Вода, Четвърта, Шеста, Ясен

На 01.09.2017 г. /08:45-12:00 ч./ -  Правец: Трети март

На 28.08.2017 г. /09:45-12:15 ч./; на 01.09.2017 г. /09:00-13:00 ч./ -  Правец

На 01.09.2017 г. /09:00-09:30 ч.; 13:00-13:15 ч./ -  Разлив: 13022 Махала Щапалска, №061016 М. Каменяка, Махала Багелейска, Махала Боновска, Махала Влъчковска, Махала Груевска, Махала Куевска, Махала Маргинска, Махала Милинско, Махала Сираковско, Махала Стопански двор, Махала Чорбанско, Фелиов Рът

На 01.09.2017 г. /09:00-09:30 ч.; 13:00-13:15 ч./ -  Трудовец: 563032 М-Ст Пазарника, Александър Стамболийски, Беласица, Бистрица, Вардар, Васил Левски, Вилна зона, Д-р Димитър Василев, Зелин, Местност Пейовица, Никола Иванов (Н. Драганов), Никола Ракитин, Панчовска (Панчо Геровски), Ракитин, Стубелска, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Цар Борис, Цар Иван Шишман, Цар Освободител, Черниш, Шипка

 

 

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

 

                     CEZ GROUP

 


Назад

Последни обяви

Prev Next