Покана за публично обсъждане на Проекта на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025г.

07 Септември 2018 Прочетена 350

Покана за публично обсъждане на Проекта на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025г.

 

Кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов кани жителите на община Ботевград , бизнеса, неправителствените организации и всички, които проявяват интерес на: Публично обсъждане на Проекта на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025г.

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025 г. формулира и утвърждава цялостна интегрирана визия за туристическото развитие на Община Ботевград и е предназначена да служи на община Ботевград като основа за провеждане на целенасочена и координирана с другите икономчески сектори политика и да консолидира дейността на заинтересованите страни за повишаване на икономическите, социалните и екологичните ползи от развитието на туризма.

 

На 13.09.2018г. /четвъртък/ от 14.00 часа в зала „Орханиец“, ет.2 на Исторически музей Ботевград ще се проведе обществено обсъждане на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025г.

 

Очакваме вашите предложения до 12:30ч. на 13.09.2018г. в Център за информационно обслужване на граждани – партер  на община Ботевград и на емайл: tourism@botevgrad.org.

Материалите за публичното обсъждане са публикувани към настоящата обява.

 

Списък от файлове
Проект на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025г.
Резюме на проекта

Назад

Последни обяви

Prev Next