СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА ”

25 Юли 2017 Прочетена 592
Списък от файлове
Списък на допуснатите

Назад

Последни обяви

Prev Next