Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за "Изграждане на нова въздушна линия 110kV от п/с Мездра до п/с Ботевград"

09 Август 2019 Прочетена 43
Списък от файлове
Уведомление
ДИРЕКТИВА 9243ЕЕС
ДИРЕКТИВА 2009147ЕС
Извадка на трасето Вариант 2 (основен) Google Earth
Регистър на реперите WGS84 N35

Назад

Последни обяви

Prev Next