Заповед за определяне цената на полските пътища на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за община Ботевград за стопанската 2019/2020г.

13 Януари 2020 Прочетена 24

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр. 75/ 27.09.2016г., чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

Списък от файлове
Заповед за определяне цената на полските пътища на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за община Ботевград за стопанската 2019/2020г.

Назад

Последни обяви

Prev Next