Търгове

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

ОБЯВА           На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане...

22 Февруари 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

08 Февруари 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части – част от общински недвижим имот

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управ...

07 Февруари 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения – част от общински недвижим имот

Община-Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управ...

01 Февруари 2019   Прочети ...


ОБЯВА

Община Ботевград на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост...

23 Януари 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

22 Януари 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждан...

18 Януари 2019   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот – общинска собственост

Община Ботевград на основание  чл.14, ал.2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управ...

19 Декември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски имот в местност „Лъга”, землище на с. Радотина.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущ...

19 Декември 2018   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделски имот в землището на с. Рашково

Община Ботевград на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2018 г., приета с Решение ...

14 Декември 2018   Прочети ...