Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 01.02.2017г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имуще...

20 Януари 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 28.12.2016г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имуще...

16 Декември 2016   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 21.12.2016г.

Община-Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години, на земеделски имоти – частна об...

09 Декември 2016   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 30.11.2016г.

Община-Ботевград на основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управлен...

18 Ноември 2016   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 09.11.2016г.

Община-Ботевград На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, на чл.14, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Р...

29 Октомври 2016   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 21.10.2016г.

Община-Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 84 от НРПУОИ, Решение № 243/ 29.09.2016 г. на Об...

21 Октомври 2016   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 12.10.2016г

Община-Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години, на земеделски имоти – частна об...

30 Септември 2016   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 01.09.2016г.

Община-Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следният общински недвижим имот

19 Август 2016   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване с. Гурково

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с о...

27 Юли 2016   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен...

15 Юли 2016   Прочети ...