Търгове

Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване на основание чл. 14, ал.2 и ал. 7 от ЗОС

Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване на основание чл. 14, ал.2 и ал. 7 от ЗОС, Решение № 162/ 30.06.2016 г. на Общински съве...

15 Юли 2016   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване на основание чл. 14, ал.2 от ЗОС, Решение №96

Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване на основание чл. 14, ал.2 от ЗОС, Решение №96

28 Април 2016   Прочети ...


Покана за обществено обсъждане на проектното предложение за промяна в наредбата за определяне размера на местните данъци за 2016г.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс проекта на предложението за изм...

01 Март 2016   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на основание чл. 14, ал.2 от ЗОС, Решение №36

Община-Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на основание чл. 14, ал.2 от ЗОС, Решение №36

25 Февруари 2016   Прочети ...