Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - 09.11.2016г.

Община-Ботевград На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, на чл.14, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Р...

29 Октомври 2016   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 21.10.2016г.

Община-Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 84 от НРПУОИ, Решение № 243/ 29.09.2016 г. на Об...

21 Октомври 2016   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 12.10.2016г

Община-Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години, на земеделски имоти – частна об...

30 Септември 2016   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 01.09.2016г.

Община-Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ години, на следният общински недвижим имот

19 Август 2016   Прочети ...


Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване с. Гурково

Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с о...

27 Юли 2016   Прочети ...


Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен...

15 Юли 2016   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване на основание чл. 14, ал.2 и ал. 7 от ЗОС

Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване на основание чл. 14, ал.2 и ал. 7 от ЗОС, Решение № 162/ 30.06.2016 г. на Общински съве...

15 Юли 2016   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване на основание чл. 14, ал.2 от ЗОС, Решение №96

Община-Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване на основание чл. 14, ал.2 от ЗОС, Решение №96

28 Април 2016   Прочети ...


Покана за обществено обсъждане на проектното предложение за промяна в наредбата за определяне размера на местните данъци за 2016г.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс проекта на предложението за изм...

01 Март 2016   Прочети ...


Община-Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на основание чл. 14, ал.2 от ЗОС, Решение №36

Община-Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване на основание чл. 14, ал.2 от ЗОС, Решение №36

25 Февруари 2016   Прочети ...