Търгове

Публични търгове с тайно наддаване - 09.05.2017г.

            Община-Ботевград, на основание  чл.14, ал 2, ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 16, ал. 1, ал. 3 и чл. 103 от НРПУОИ, въ...

09 Май 2017   Прочети ...


Публични търгове с тайно наддаване - 28.04.2017г.

Обява за търг             Община-Ботевград на основание  чл.14, ал 2, ал. 3, ал. 7, ал. 8  от Закона за  общинска собственост и чл. 13, ал. 1, ал...

28 Април 2017   Прочети ...


Публични търгове с тайно наддаване - 30.03.2017г.

 Община-Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години,  на земеделски имот – част...

30 Март 2017   Прочети ...


Публични търгове с тайно наддаване - 24.03.2017г.

ОБЯВА ЗА ТЪРГ             Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2  от Закона за общинската  собственост и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раз...

24 Март 2017   Прочети ...


Публични търгове с тайно наддаване - 17.03.2017г.

ОБЯВА             Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за Общинската собственост /ЗОС/ и чл. 84 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ...

17 Март 2017   Прочети ...


Публични търгове с тайно наддаване - 24.02.2017г.

24 Февруари 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 08.02.2017г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имуще...

27 Януари 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 01.02.2017г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имуще...

20 Януари 2017   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 28.12.2016г.

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имуще...

16 Декември 2016   Прочети ...


Публичен търг с тайно наддаване - 21.12.2016г.

Община-Ботевград обявява ПУБЛИЧЕН търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ стопански години, на земеделски имоти – частна об...

09 Декември 2016   Прочети ...