ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

13 Април 2016

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ”КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО И ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ НА СТРОЕЖИ”


ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Образование - висше техническо, минимална образователна степен „бакалавър”
Минимален професионален опит за заемане на длъжността- 2 години.
Компютърна грамотност.

КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

Заявление до Кмета на Община Ботевград
Автобиография
Копие от документ за завършено образование
Копие от трудова книжка

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – до 28.04.2016година

Документите ще се приемат в ЦИОГ – Гише “Деловодство” – партерен етаж на общината.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:
              /Иван Гавалюгов/

Назад