1100 ученици oт Община Ботевград имат възможност да участват в летен лагер в с. Кранево в периода 26 август – 7 септември

25 Август 2017 Прочетена 410
1100 ученици oт Община Ботевград имат възможност да участват в летен лагер в с. Кранево в периода 26 август – 7 септември

Летният лагер в хотел „Ведрен“ – с. Кранево, е предназначен за ученици от ОУ „Васил Левски” – Ботевград, ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Ботевград, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Скравена, ОУ „Отец Паисий” – Врачеш и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Липница. Петте общински училища и община Ботевград са партньори на Сдружение „Разнообразни и равни“, в качеството си на бенефициент по проект "Образованието - основна част от интеграцията - BG05M2OP001-3.002-0024", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В рамките на проекта в продължение на две учебни години учениците от училищата-партньори могат да участват в групи за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература и подобряване на грамотността, както и в групи по интереси в областта на изкуствата и традиционните занаяти, танцовото изкуство и да придобият етническа култура. На родителите се разясняват ползите от образователната интеграция и приемане на различието, като се разчита, че с повишаването на ангажираността и осведомеността им, ще се оптимизира взаимовръзката „училище – семейство“ и подобри сътрудничеството с учителите на техните деца.

         С любезното съдействие на училищните ръководства, за 5 – дневен безплатен отдих на морето в края на лятната ваканция ще отпътуват 3 групи с ученици. Транспортът до хотел „Ведрен“ в с. Кранево, разположен на 200 метра от морския бряг, ще бъде извършен от лицензиран автобусен превозвач. Информация за сборните пунктове, часът и датата за отпътуване, може да бъде получена от определените от училищата ръководители на групите за летуване.    


Назад

Последни новини

Prev Next