50 лева Великденски помощи ще получат социално слаби пенсионери от община Ботевград

21 Март 2018 Прочетена 1889

От 21.03.2018г. до 01.04.2018г. община Ботевград ще приема документи и ще изплаща еднократна помощ в размер на 50.00 лева на социално слаби хора в пенсионна възраст.

Право на Великденските помощи имат лица с постоянен адрес на територията на община Ботевград,  получаващи към 01.03.2018г.:

- Пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 и ал.2 от КСО в размер на 200.00 лева

- Пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.3 от КСО в размер на 170.00 лева

- Социална пенсия за старост по чл.89 а от КСО в размер на 120.98 лева

Лицата, отговарящи на горепосочените условия, в срок от 21.03.2018г. до 01.04.2018г. следва да представят в деловодството на община Ботевград следните документи:

- Заявление /по образец/

- Последно актуализирано пенсионно разпореждане, заверено от ТП на НОИ - София област /с адрес: гр. Ботевград, ул. Гурко №21, ет.2/

- Удостоверение за актуална банкова сметка или при липса на такава Декларация за липса на банкова сметка /по образец/

За осигуряване на помощите за пенсионери в бюджета на община Ботевград за 2018г. е заложена сумата от 20 000 лева.


Назад

Последни новини

Prev Next