Ден на „Отворените врати“ на Център за подкрепа за личностно развитие-Ботевград

21 Септември 2018 Прочетена 263

Ден на „Отворените врати“ на Център за подкрепа за личностно развитие-Ботевград, ще се проведе на 21.09.2018г. в град Ботевград; ул. „Александър Батенберг“ №14; ет. 4. Събитието стартира от 10.00 часа в ЦПЛР-Ботевград и е съвместна инициатива на РУО-София регион и Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование-София област, където работят високо квалифицирани психолози, логопеди и  специални педагози.

Специалистите от ЦПЛР ще представят материали с практическа насоченост, свързани с работата с децата и учениците със специални образователни потребности, с цел включване в образователния процес чрез специфични методи  и средства на взаимодействие, техники за четене и писане, начини за развитие на фината моторика.

Кабинетите на логопеда и психолога ще бъдат отворени за въпроси и консултации във връзка със съвременното откриване и диагностициране на логопедичните и психологичните проблеми у децата и учениците и тяхната терапия.

Ще бъдат показани предмети и изделия, изработени с децата и учениците със  специални образователни потребности на тема: „И ние можем“, „В света на приказките“ и „Българско народно творчество“, изготвени по време на лятната работа в ЦПЛР със специалистите.

Предоставени ще бъдат образователни рамки и помагала, изготвени от педагогическите специалисти, с цел популяризиране дейността на ЦПЛР-Ботевград и подпомагане  работата на учителите от детските градини и училищата.

Целта е и да се подкрепят децата на Ботевград и община, включително и тези, които не са на допълнителна подкрепа - ресурсно подпомагане.

 

ПРОГРАМА

21.09.2018г. 
/от 10.00 до 12.00ч. и от 13.00 до 15.00ч./
Свободен прием – консултации за деца, ученици, родители, учители.

Децата и учениците задължително се придружават от родител или настойник.

Консултациите се провеждат индивидуално в присъствието на родител.

Място: ЦПЛР-Ботевград 

Дебати на тема: „Родителите са родители“

/от 15.00 до 16.00ч./
Място: Залата на ЦПЛР-Ботевград


Назад

Последни новини

Prev Next