ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПРОГРАМИ

09 Ноември 2017 Прочетена 507
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПРОГРАМИ

 

 

 

информационна среща на оиц-софия за кандидатстване по европрограми  

 

На 17.11.2017 г. (петък) от 11:00 ч. в гр. Ботевград (читалище „Христо Ботев 1884“, пл. „Освобождение“ 12) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

 

В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще разяснят условията за кандидатстване на отворени в момента процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Околна среда“. Представени ще бъдат допустими дейности, разходи, бенефициенти, партньори, начин на кандидатстване, както и какво престои като възможност за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Поканени за участие са представители на община Ботевград, на бизнеса, неправителствени организации, образователни и културни институции, медии, широката общественост.

 

 

 

ПРОГРАМА

 

ТЕМА: ЕВРОФОНДОВЕТЕ – АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДАТА: 17.11.2017

 

МЯСТО: ГР. БОТЕВГРАД, НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“, ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ 12

 

10.45 – 11.00

Регистрация и кафе за „Добре дошли“

 

11.00 – 11.40

Актуални процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

Анна Генчева, управител на ОИЦ-София

11.40 – 12.15

Предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ

Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, ОИЦ-София

12.1512.30

Въпроси и отговори

 

 

 

ОИЦ-София (Договор BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Участието в събитието е напълно безплатно.

 


Назад

Последни новини

Prev Next