Изготвянето на ситуационния анализ на туристическата среда в Община Ботевград приключи успешно

24 Август 2017 Прочетена 516
Изготвянето на ситуационния анализ на туристическата среда в Община Ботевград приключи успешно

Приключи първият етап от Проекта по Проучване на туристическия потенциал, условията и възможностите за развитие на туризма в Община Ботевград. За изработката му кметът - Иван Гавалюгов, подписа споразумение с външни експерти преди около 2 месеца.

Изпълнителят на проекта – туристическа агенция „Яна тур", представи подробен ситуационен анализ на туристическата среда в Община Ботевград в предварително уговорения срок. В него е събрана и анализирана наличната информация в няколко направления: материално и нематериално културно-историческо наследство, природни дадености, спорт и образование.

В обобщението на анализа са посочени основните проблеми пред развитието на туризма до момента. Установени са липси в конкретни сфери на работа, след преодоляване, на които Община Ботевград има потенциал да се превърне в привлекателна дестинация за алтернативен туризъм.

Списък от файлове
Ситуационен анализ

Назад

Последни новини

Prev Next