На 11 май 2018 г. ще бъдат проведени събития във връзка с „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020”

09 Май 2018 Прочетена 537
На 11 май 2018 г.  ще бъдат проведени събития във връзка  с „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020”

 Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 11 май 2018 г. (петък) ще бъдат проведени следните събития във връзка  с „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” по процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, които се осъществяват с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а именно:

-          От 10:00 ч. – Начална пресконференция по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград” № BG16RFOP001-2.001-0083. Място на провеждане: Заседателна зала в Общинска администрация – Ботевград, ет.2;

-          От 10:30 ч. – Начална пресконференция по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград - етап 2” № BG16RFOP001-2.001-0168. Място на провеждане: Заседателна зала в Общинска администрация – Ботевград, ет.2;

-          От 11:00 ч. – Начална пресконференция по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Ботевград - етап 3” № BG16RFOP001-2.001-0171. Място на провеждане: Заседателна зала в Общинска администрация – Ботевград, ет.2;

-          От 11:45 ч. – Официална церемония „Първа копка“ за стартиране изпълнението на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на филиал „Детелина” към ДГ „Иглика” - гр. Ботевград“. Място на провеждане: гр. Ботевград, ул. „Цар Самуил” №10;

-          От 12:30 ч. – Официална церемония „Първа копка“ за стартиране изпълнението на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда ,,Бенковска“ с административен адрес:  гр. Ботевград, ул. ,,Бенковска“ №17“. Място на провеждане: гр. Ботевград, ул. ,,Бенковска“ №17;

-          От 13:15 ч. – Официална церемония „Първа копка“ за стартиране изпълнението на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда „Блок 23” с административен адрес: гр. Ботевград, ж.к. „Васил Левски” бл.23, вх. А,Б,В“. Място на провеждане: гр. Ботевград, ж.к. „Васил Левски” бл.23.

 

Очакваме Ви!

ОБЩИНА БОТЕВГРАД,

площад "Освобождение" 13

e-mail: obshtina@botevgrad.org


Назад