Облекчена процедура по издаване на транспортни карти за пенсионерите в община Ботевград

25 Октомври 2017 Прочетена 830
Облекчена процедура по издаване на транспортни карти за пенсионерите в община Ботевград

 Считано от днес - 25.10.2017г. се въвежда облекчена процедура по издаване на картите за транспорт, предназначени за пенсионери. Необходимите условия са:

1.       Гражданите да получават пенсия за осигурителен стаж и възраст /по условията

на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и ал.3 от същия кодекс /

2.       Гражданите по т.1 да са с постоянен адрес по лична карта/паспорт на територията на община Ботевград.

 

Жителите на общината, отговарящи на тези две условия имат право на безплатна карта за пътуване от Автогара Ботевград до едно населено място по техен избор на територията на община Ботевград, съгласно действащото разписание на междуселищните линии.  Също така могат безплатно да ползват вътрешноградска линия Ботевград , която тръгва всекидневно от Автогара Ботевград - 05:15ч., 07:15ч., 13:15ч., 17:15ч., 21:15ч.

Окончателно отпада необходимостта за удостоверяване на настоящ адрес, която към момента затрудняваше гражданите в пенсионна възраст. С цел избягване на злоупотреби новите карти за транспорт са  ламинирани с приложена снимка на титуляра на картата.

Издаването им се извършва на гишето на ЕТ„Новко Новков“ на Автогара Ботевград.

Изискват се:

-          1. Лична карта – за удостоверяване на три имена и постоянен адрес на лицето  

-          2.  Актуална снимка – паспортен формат /шир.35мм и вис.45мм/

-          3.  Документрешение за пенсиониране

Старите карти за пътуване ще бъдат валидни до 31.12.2017г., като е желателно в този срок гражданите да ги подменят с нови карти.

При възникване на въпроси или необходимост от уточнения във връзка с издаването на новите транспортни карти всички граждани могат да се обръщат към общинска администрация на телефон: 0723/66603 и емайл: obshtina@botevgrad.org

Галерия снимкиНазад

Последни новини

Prev Next