Община Ботевград проведе дискусия на тема „Сътрудничество в областта на туризма“ с представители на съседни общини, музеи и туристически дружества

28 Юли 2017 Прочетена 457
Община Ботевград проведе дискусия на тема „Сътрудничество в областта на туризма“ с представители на съседни общини, музеи и туристически дружества

 

Срещата е част от Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград, което се извършва от екипа на Община Ботевград в сътрудничество с външни експерти. На срещата бяха поканени представители на общините Правец, Етрополе, Горна Малина, Елин Пелин, Своге, Враца, Мездра и Роман, както и някои музеи, туристически дружества и организатори на фестивали, които развиват успешна дейност в района.

Мисията на екипа е да развие потенциала на Ботевград като атрактивна туристическа дестинация на регионално и национално ниво. В тази връзка се извършва проучване на възможностите за предлагане на туристически продукти, които да привлекат посетители и да предоставят качествени възможности за отдих. Силно убедени сме, че успехът на начинанието ни има нужда от добри партньори и че доброто сътрудничество е от ключова важност. Именно затова организираме обща среща, на която заедно да обсъдим възможностите за сътрудничество и предлагане на общи туристически продукти“, подчерта в началото на срещата кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов. Той предложи изработването на общ регионален продукт като изтъкна близостта до София и възможностите за допълване на туристическото предлагане.

Всеки от участниците в срещата изложи кратка презентация относно туристическите обекти и места за настаняване, с които разполага съответната община, какви по-значими събития организира и в какви насоки си представя бъдещо сътрудничество. Изтъкната беше липсата на комплексен подход и сътрудничества на всички нива на различните институции както и нуждата от двупосочни усилия в тази насока. По време на дебата присъстващите акцентираха също върху важността от правилен комуникационен подход: какво и как искаме да представяме и рекламираме, необходимостта от информация на английски език, интереса към мобилността на музейните колекции, използването на електронните платформи като лесен и удобен начин за коопериране, както и важността от прилагане на техники за туристическа анимация.

Присъстващите се обединиха около идеята, че регионалният подход е успешния подход и обсъдиха възможността за създаване на регионална уеб платформа. По предложение на г-н Иван Гавалюгов представители на община Ботевград и съседните общини ще сформират работна група, която да продължи идеята на настоящата среща, като Ботевград поеме координираща роля. Той призова всеки един от присъстващите на срещата от името на институцията или организацията, която представлява, да изпрати своите предложения за сътрудничество и през септември да бъде проведена втора работна среща, която да конкретизира последващите действия в тази насока.


Назад

Последни новини

Prev Next