Обявление за пресконференция във връзка с „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020”

25 Април 2018 Прочетена 961
Обявление за пресконференция във връзка с „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020”

На 27-ми април 2018 г. (петък) ще бъдат проведени следните събития във връзка  с „Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020” с процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, които се осъществяват с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, а именно:

-          От 10:00ч. – Начална пресконференция по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград” № BG16RFOP001-2.001-0096.

Място на провеждане: Заседателна зала в Общинска администрация – Ботевград, ет.2;

-          От 10:30ч. – Начална пресконференция по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград - етап 1” № BG16RFOP001-2.001-0071.

Място на провеждане: Заседателна зала в Общинска администрация – Ботевград, ет.2;

-          От 11:15ч. – Официална церемония „Първа копка“ за стартиране изпълнението на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда бл. „Здравец“, с административен адрес: гр. Ботевград, ул. „Стефан Караджа“ №4“.

Място на провеждане: гр. Ботевград, ул. „Стефан Караджа“ №4.

-          От 12:00ч. – Начална пресконференция по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград - етап 4” № BG16RFOP001-2.001-0176.

Място на провеждане: Заседателна зала в Общинска администрация – Ботевград, ет.2;

-          От 12:45ч. – Официална церемония „Първа копка“ за стартиране изпълнението на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда бл. „Хармония“, с административен адрес: гр. Ботевград, ул. „Васил Левски“ № 3“. Място на провеждане: гр. Ботевград, ул. „Васил Левски“ № 3.

Очакваме Ви!

ОБЩИНА БОТЕВГРАД,

площад "Освобождение" 13

e-mail: obshtina@botevgrad.org


Назад

Последни новини

Prev Next