ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ВТОРАТА ГОДИНА УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ 2015-2019

22 Декември 2017 Прочетена 756
ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ВТОРАТА ГОДИНА УПРАВЛЕНИЕ ОТ МАНДАТ 2015-2019

              УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

   През периода на втората година от управлението на мандат 2015 - 2019 работихме упорито и последователно за постигането на основните цели, които си бяхме определили в Управленската програма.

   Отчетът, който предоставям на Вашето внимание, е организиран по отделни направления, в съответствие с основните приоритети в работата на общинска администрация. Той отразява както постигнатите резултати, така и предстоящите за решаване проблеми, по които се работи.

   Продължаваме работата си по коректен и отворен към гражданите модел на управление, в резултат на който да се създават все по-благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на всички жители на общината

Списък от файлове
Отчет на кмета на община Ботевград за втората година от мандат 2015-2019г.

Назад

Последни новини

Prev Next