ОТЧЕТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

20 Септември 2019 Прочетена 237
ОТЧЕТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Работата на кмета на общината г-н Иван Гавалюгов и на общинската администрация през мандат 2015 – 2019 година беше насочена към изпълнение на поетите ангажименти и заложените цели и задачи в Програмата за управление 2015 – 2019 година.

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Ботевград. Структуриран е така, че отразява в съдържателен аспект работата на отделните структурни звена на Общината, както и постигнатите резултати по вид дейности и населени места.

Можете да се запознаете с Отчет за мандат 2015-2019г. на Кмета на Община Ботевград в приложения файл.

Списък от файлове
ОТЧЕТ ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Назад

Последни новини

Prev Next