Приключи проузването на туристическия потенциал на община Ботевград

29 Декември 2017 Прочетена 662
Приключи проузването на туристическия потенциал на община Ботевград

 

 

Приключи проучването на туристическия потенциал, условията и възможностите за развитие на туризма в Община Ботевград. В продължение на шест месеца екип от експерти в туризма и хабилитирани преподаватели изготвиха Ситуационен анализ на туристическата среда в Община Ботевград, проведоха анкетни проучвания и анализ на резултатите, 12 срещи със сформираните работни групи с активно участие на представители от местната общност, 12 срещи с фокус групи. В 2 срещи бяха обсъдени възможностите за сътрудничество с представители на съседните общини. В резултат на извършените проучвания бяха изготвени Комуникационна стратегия за позиционирането на Община Ботевград като туристическа дестинация и финален доклад с препоръки за развитието на туризма в общината, които бяха представени на 15.12.2017 г. в библиотека „Иван Вазов“ Ботевград.

Финален отчет

Галерия снимкиНазад

Последни новини

Prev Next