Програма „Красива община“ на Община Ботевград стартира с първите одобрени пет проекта

30 Ноември 2018 Прочетена 298

     Одобрени са първите пет проектни предложения, участвали в програма „Красива община“, финансирана от собствени приходи на община Ботевград.

Програмата дава възможности на жителите на общината да облагородят зелените площи, градинки и пространства, общинска собственост, намиращи се в близост до домовете им. Чрез Програмата се отпуска безвъзмездна финансова помощ в натура, съгласно Приложение № 1 – Каталог за материали, консумативи и оборудване, приложен към документацията за участие, публикувана в официалния сайт на община Ботевград.

В първите одобрени проекти участниците са предвидили дейности за подобряване облика на градинки и околоблокови пространства чрез озеленяване, изграждане на пътеки, места за отдих с поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, засаждане на дървета, храсти и ниска растителност.

Одобрени са четири проекта в община Ботевград и един в село Трудовец, както следва:

• „Озеленяване и облагородяване на междублоково пространство – бул. „Трети март“ 55, вх. В“ – гр. Ботевград – СС „Ленин“


• Проект „Облагородяване на задблоково пространство – жк. „Васил Левски“, блок 56 – гр. Ботевград


• Проект „Създаване на благоприятна и комфортна зона за отдих и социални контакти за живущите на бул. „Трети март“ №1, вх. А, Б и В


• Проект „Отдих в красивия кът“ -  ж.к „Саранск“, бл. 3, вх. А/ вх. Б


• Проект „Благоустрояване на пространството около спортната площадка с изкуствена тревна настилка до църквата в село Трудовец“ 


Инициативата на първите участници е придружена с изключителна доброволческа активност за изграждане и поддържане на облагородените места след изпълнението на проекта.

Програмата продължава, а заявления ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс, осигурен от Община Ботевград за програмата, на стойност 50 000 лева.


Назад