Съобщение от Дирекция „Местни данъци и такси”

11 Януари 2018 Прочетена 726

Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Ботевград  уведомява своите клиенти, че приключи годишното облагане на недвижимите имоти и МПС за 2018г.. От днес вече е възможно заплащането на дължимите за 2018г. данък сгради, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, туристически данък, такса за притежание на куче. Всички заплатили своите данъци в пълен размер до 30 април 2018г. ползват регламентираните в ЗМДТ отстъпки. Отстъпката за такса битови отпадъци се ползва съгласно условията и реда , предвидени в Решение на Общински съвет Ботевград №327/30.11.2017година.


Назад

Последни новини

Prev Next