Списък на юридическите лица с просрочени задължения за 2017г.

06 Декември 2017 Прочетена 509
Списък на юридическите лица с просрочени задължения за 2017г.

     На 31.10.2017г. приключи срокът за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.

    От днес 06.12.2017г се публикува списък на юридическите лица с просрочени задължения за текущата година за местни данъци и такси към 30.11.2017г. Списъците могат да бъдат намерени на страницата на Община Ботевград, секция Мести данъци и такси.
   
    Уведомяваме ви, че е възможно да има разлика между посочената в списъка сума и актуалното задължение, тъй като междувременно продължава да се начислява лихва за забава, съгласно ЗЛДТДДВ. Предстои публикуване на списъци с физически лица - длъжници на общината. От Дирекция МДТ предупреждават, че ако задълженията не бъдат внесени до края на календарната година ще се пристъпи към принудителни действия по събирането им.
    В списъците на са включени задълженията за по-стари периоди, а само за 2017г.
    Актуална справка за задълженията може да се направи от всяко физическо (по ЕГН) и юридическо (по ЕИК) лице на сайта на Община Ботевград www.botevgrad.bg.
 
   Дирекция „Местни данъци и такси” продължава да е с работно време от 8.30 часа до 17.30 часа, без прекъсване.
    В кметствата на селата Врачеш, Трудовец, Скравена, Литаково и Новачене също може да се заплащат данък недвижим имот, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци целогодишно, в рамките на тяхното работно време. В посочените села е изградена връзка с базата данни на Дирекция МДТ и има възможност за заплащане на данъци и такси за притежавани недвижими имоти във всички населени места от общината.
Списък от файлове
Списък ЮЛ до 30.11.2017г.

Назад

Последни новини

Prev Next