Решения на ОбС от 2017г.

Решение 1 до 29 от 01.2017г.
Решение 30 до 46 от 02.2017г.
Решение 47 до 78 от 03.2017г.
Решение 79 до 116 от 04.2017г.
Решение 117 от 05.2017г.
Решение 118 до 190 от 06.2017г.
Решение 191 до 251 от 07.2017г.
Решение 252 до 296 от 09.2017г.
Назад