Решения на ОбС от 2019г.

Решение 1 до 21 от 01.2019г.
Решение 22 до 55 от 02.2019г.
Решение 56 до 98 от 03.2019г.
Решение 99 до 122 от 04.2019г.
Решение 123 до 139 от 05.2019г.
Решение 140 до 162 от 05.2019г.
Решение 163 до 180 от 06.2019г.
Назад