Дневен ред

Дневен ред за заседанията на ОбС - Ботевград
Списък документи
Дневен ред за извънредно заседание на 17.11.2015 година
Дневен ред за редовно заседание на 25.02.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 31.03.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 28.04.2016г.
Дневен ред за редовно заседание на 26.05.2016г.
Дневен ред за извънредно заседание на 14.06.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.06.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 28.07.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 29.09.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 22.12.2016 година
Дневен ред за редовно заседание на 23.02.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 30.03.2017 година
Дневен ред за редовно заседание на 27.04.2017 година

Назад