Комисии

2.1. Постоянна комисия по местно самоуправление и законност ПКМСЗ - 5 члена:
Председател: -  Цанко Николов Цанов
Секретар: - Коцо Василев Коцев
Членове: Тихомир Иванов Лалов; Петър Йорданов Петров; Йорданка Гошова Лалчева  - Кръстева

2.2. Постоянна комисия по бюджет и финанси /ПКБФ/ - 5 члена:
Председател: Росица Георгиева Милчева
Секретар: Тихомир Събков Найденов
Членове: Еленко Николов Иванов; Иван Найденов Начев; Цанко Николов Цанов
2.3.Постоянна комисия по стопанска политика и инвестиции /ПКСПИ/ - 5 члена:
Председател: Спасен Стефанов Ценов
Секретар: Коцо Василев Коцев
Членове: Филип Нинов Филипов; Росица Георгиева Милчева; Милчо Иванов Владимиров ;

2.4. Постоянна комисия по териториално развитие и екология/ПКТРЕ/ - 5 члена:
Председател: : Тихомир Събков Найденов
Секретар: Иван Райчинов Иванов
Членове: Дамян Русинов Маринов; Милчо Иванов Владимиров; Силвия Николаева Христова ;

2.5 Постоянна комисия по социална политика и здравеопазване/ПКСПЗ/ - 5 члена:
Председател: д-р Веселка Иванова Георгиева - Златева
Секретар: д-р Христо Данов Железарски
Членове: Цонка Георгиева Докова; Цветанка Николаева Михова; Илин НаковЧерняшки

2.6. Постоянна комисия по образование и наука, култура и духовни дейности /ПКОНКДД/- 5 члена:
Председател: Петя Константинова Кочкова
Секретар: Цанко Николов Цанов
Членове: Радослав Василев Маринов; Цветанка Николаева Михова;  Станислав Иванов Воденичарски.

2.7. Постоянна комисия за работа с децата и младежта, спорта и туризма /ПКРДМСТ/ - 5 члена:
Председател: Борислав Иванов Витков
Секретар: Дамян Русинов Маринов
Членове:  Еленко Николов Иванов; Йордан Александров Йорданов; Станислав Иванов Воденичарски.

2.8.Постоянна комисия за установяване конфликт на интереси/ПКУКИ/ - 3 члена:
Председател: Росица Георгиева Милчева
Секретар: д-р Веселка Иванова Георгиева - Златева
Член: Петя Константинова Кочкова

2.9.Постоянна комисия по обществен ред и сигурност/ПКОРИС/ - 3 члена:

Председател: Дамян Русинов Маринов
Секретар: д-р Илин Наков Черняшки
Член: Петър Йорданов Петров, Коцо Василев Коцев, Йордан Алексадров Йорданов


Назад