Ръководство

Начело на Общинския съвет - Ботевград стои председател, който свиква съвета на заседание и ръководи подготовката на заседанията на съвета, ръководи заседанията на съвета, координира работата на постоянните комисии, подпомага съветниците в тяхната дейност, представлява съвета пред външни лица и организации.

Общинските съветници са 29 на брой.

Председател на ОбС Мартин Владимиров Тинчев
роден: 05.08.1980г.  
Телефон: 0723/6-66-05; 0723/69-110
e-mail: m.tinchev@botevgrad.org

Заместник председател на ОбС Стефка Граматикова
родена: 22.09.1970 г.
Телефон:
e-mail: stegra@abv.bg

Назад