Ръководство

Начело на Общинския съвет - Ботевград стои председател, който свиква съвета на заседание и ръководи подготовката на заседанията на съвета, ръководи заседанията на съвета, координира работата на постоянните комисии, подпомага съветниците в тяхната дейност, представлява съвета пред външни лица и организации.

Общинските съветници са 29 на брой.

Председател на ОбС Любомир Венциславов Лилов
роден: 09.03.1987г.  
Телефон: 0723/6-66-07; 0723/69-110
e-mail: obs@botevgrad.org

Заместник председател на ОбС Стефка Граматикова
родена: 22.09.1970 г.
Телефон:
e-mail: stegra@abv.bg


Заместник председател на ОбС Цанко Цанов
роден: 02.03.1968 г.
Телефон:
e-mail: tsankotsanov1@gmail.com


Назад