00257-2017-0015 Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инвестиционно проектиране за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград” гр. Ботевград и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи“

20 Юни 2017
Обявление
Обявление за възложена поръчка
08 Октомври 2018
Решение
Решение
20 Юни 2017
Решение за избор за изпълнител
12 Декември 2017
Решение за избор на изпълнител след КЗК
24 Юли 2018
Договори
Договор
08 Октомври 2018
Протоколи
Протокол № 1
03 Октомври 2017
Протокол 2
12 Декември 2017
Протокол 3.1
12 Декември 2017
Протокол 3.2
12 Декември 2017
Протокол 3.3
12 Декември 2017
Протокол 4
12 Декември 2017
Протокол след КЗК
24 Юли 2018
Файлове за преглед
Образци
20 Юни 2017
Покана
20 Юни 2017
Техническа спецификация
20 Юни 2017
Съобщение за спиране
04 Юли 2017
Покана за удължаване срок за участие
18 Септември 2017
Съобщение за провеждане на преговори
31 Октомври 2017
Доклад
12 Декември 2017
Доклад след КЗК
24 Юли 2018
Приложение 1 към протокол след КЗК
24 Юли 2018
Приложение 2 към протокол след КЗК
24 Юли 2018
Назад