00257-2018-0017 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на сол за зимна обработка на пътища за нуждите на ОП “БКС”

22 Октомври 2018
Обявление
Обявление за възложена поръчка
04 Декември 2018
Решение
Решение на откриване на процедура
22 Октомври 2018
Договори
Договор
04 Декември 2018
Назад